Podrobnosti avtorja

Gantar, Polona, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU