Slovenski knjižni jezik v 16. stoletju (jezikoslovni simpozij ob petstoletnici rojstva Primoža Trubarja) (Ljubljana, 17.–19. aprila 2008)

  • France Novak Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Povzetek

V Ljubljani je od 17. do 19. aprila 2008 potekal jezikoslovni simpozij Slovenski knjižni jezik v 16. stoletju. Simpozija, ki ga je priredil Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (Sekcija za zgodovino slovenskega jezika), se je udeležilo 32 referentov: 24 domačih in 8 tujih. Ob simpoziju je izšel Zbornik povzetkov. V njem so pregledni referati s posameznih jezikovnih ravnin za zadnja desetletja mimo prikaza najpomembnejših vlog slovenskega jezika v 16. stoletju (od narodotvorne vloge, vloga posredovalca božje besede in tudi posredovalca drugih vsebin) do predstavitev številnih jezikoslovnih problemov tega jezika in okoliščin, v kateri so Trubar in njegovi delovali in se odločali o jezikovnih vprašanjih.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2015-08-03
Kako citirati
1.
Novak F. Slovenski knjižni jezik v 16. stoletju (jezikoslovni simpozij ob petstoletnici rojstva Primoža Trubarja) (Ljubljana, 17.–19. aprila 2008). JZ [Internet]. 3. avgust 2015. [citirano 4. april 2020.];14(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2448