Leksikalna baza za slovenščino: komu, zakaj in kako (naprej)?

Polona Gantar

DOI: https://doi.org/10.3986/jz.v17i2.2377

Povzetek

V prispevku so opisane smernice pri oblikovanju leksikalne baze za slovenščino, zlasti vprašanje različnih uporabnikov ter vrste in načina strukturiranja leksikalno-slovničnih podatkov v njej. Posebej so izpostavljene dileme, ki zadevajo določitev obsega in izbora leksikalnih enot ter razporeditev leksikalno-slovničnih podatkov ob upoštevanju predpostavke, da bodo podatki v leksikalni bazi za slovenščino namenjeni primarno spletnim aplikacijam in sodobnim elektronskim medijem.

Ključne besede

leksikalna podatkovna baza, uporabniška prijaznost, stavčne definicije, leksikografija, spletni slovarji

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Atkins 2008 = Sue Atkins, Theoretical Lexicography and its Relation to Dictionary-making, v: Practical lexicography: a reader, ur. Thierry Fontenelle, Oxford: Oxford University Press, 2008, 31–50.

Atkins – Rundel 2008 = Sue Atkins – Michael Rundell, The Oxford Guide to Practical Lexicography, Oxford: Oxford University Press, 2008.

Atkins – Varantola 2008 = Sue Atkins – Krista Varantola, Monitoring Dictionary Use, v: Practical lexicography: a reader, ur. Thierry Fontenelle, Oxford: Oxford University Press, 2008, 337–375.

Čermák 1985 = František Čermák, Frazeologie a idiomatika, v: František Čermák – Josef Filipec: Česká lexikologie, Praha: Academia, 1985, 166–248.

Čermák 2009 = František Čermák, Leksikografovi zapiski o korpusnem slovarju, Jezik in slovstvo 54 (2009), št. 3–4, 25–42.

Fišer 2009 = Darja Fišer, sloWNET – slovenski semantični leksikon, v: Infrastruktura slovenščine in slovenistike, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009 (Obdobja 28), 145–149.

Gantar idr. 2009 = Polona Gantar idr., Specifikacije za izdelavo leksikalne baze za slovenščino: standard za izdelavo posamezne leksikalne enote v leksikalni bazi, Projekt »Sporazumevanje v slovenskem jeziku« ESS in MŠŠ, 2009

http://www.slovenscina.eu/Media/Kazalniki/Kazalnik6/SSJ_Kazalnik_6_

Specifikacije-leksikalna-baza_v1.pdf〉.

Gantar idr. 2009a = Polona Gantar idr., Specifikacije za izdelavo leksikalne baze za slovenščino: opis analize referenčnega korpusa, Projekt »Sporazumevanje v slovenskem jeziku« ESS in MŠŠ, 2009 〈http://www.slovenscina.eu/Media/Kazalniki/Kazalnik5/SSJ_Kazalnik_5_Specifikacije-opis-analize-korpusa_v1.pdf〉.

Gantar – Krek 2009 = Polona Gantar – Simon Krek, Drugačen pogled na slovarske definicije: opisati, pojasniti, razložiti?, v: Infrastruktura slovenščine in slovenistike, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009 (Obdobja 28), 151–159.

Kosem idr. 2011 = Iztok Kosem – Miloš Husak – Diana McCarthy, GDEX for Slovene, Proceedings of the 2nd international conference on electronic lexicography, eLEX2011 〈http://www.trojina.si/elex2011/elex2011_proceedings.pdf〉.

Krek – Kilgarriff 2006 = Simon Krek – Adam Kilgarriff, Slovene Word Sketches, v: Jezikovne tehnologije 5, ur. Tomaž Erjavec – Jerneja Žganec Gros, Ljubljana: Inštitut Jožef Stefan, 2006, 62–65.

Logar Berginc – Krek 2010 = Nataša Logar Berginc – Simon Krek, New Slovene corpora within the Communication in Slovene project, v: Abstract: International Conference SLAVICORP, Corpora of Slavic Languages, 22–24 November 2010, 8.

Logar Berginc – Šuster 2009 = Nataša Logar Berginc – Simon Šuster, Gradnja novega korpusa slovenščine, Jezik in slovstvo 54 (2009), št. 3–4, 57–68.

Rozman idr. 2010 = Tadeja Rozman idr., Nova didaktika poučevanja slovenskega jezika: sporazumevanje v slovenskem jeziku, Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport – Amebis, 2010.

Rundell 2010 = Michael Rundell, Defining Elegance, v: A Way with Words: Recent Advances in Lexical Theory and Analysis, A Festschrift for Patrick Hanks, ur. Gilles-Maurice de Schryver, Kampala: Menha Publishers, 2010 (Linguistics Series).

SSKJ 1 = Slovar slovenskega knjižnega jezika 1: A–H, Ljubljana: SAZU – ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik – Državna založba Slovenije, 1970.DOI: https://doi.org/10.3986/jz.v17i2.2377

Avtorske pravice (c) 2019 Jezikoslovni zapiski

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Revija se indeksira v Dlib.

Za nemoteno delovanje spletna stran uporablja piškotek za čas trajanja seje. Po končani seje se piškotek izbriše.