Dušan Čop: bibliografija 1956–2007

  • Breda Čop Oddelek za klasično filologijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
  • Peter Weiss Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
  • Alenka Porenta Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Povzetek

Bibliografija dr. Dušana Čopa je bila objavljena v knjigi Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani: biografije in bibliografije univerzitetnih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev 3: 1966–1976 1 (Ljubljana: Univerza Edvarda Kardelja, 1979), 118–119. Nadaljevanje z biografskimi podatki in brez novih bibliografskih je bilo objavljeno v delu Univerza v Ljubljani: biografije in bibliografije univerzitetnih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev 4: 1977–1986 1 (Ljubljana: Univerza, 1995), 177. Za osnovo so bili uporabljeni predvsem podatki iz Cobissa, ki so tule dopolnjeni. – Leto objav ali objave uvaja polkrepka letnica pri prvi ali edini objavi.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2015-07-24
Kako citirati
1.
Čop B, Weiss P, Porenta A. Dušan Čop: bibliografija 1956–2007. JZ [Internet]. 24. julij 2015. [citirano 10. julij 2020.];18(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2357