Letn. 14, št. 2 (2008)

Jezikoslovni zapiski

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF

Kazalo

Jožica Škofic PDF
Oblikospreminjevalni vzorci glagola v gorenjskem kroparskem govoru

Robert Grošelj PDF
Oblikoskladnja starocerkvenoslovanskega nepredložnega mestnika v luči razvoja slovničnega opisa

Valerij Leonidovič Vasil’ev
O toponimičnih izoglosah med ruskim severozahodom in Slovenijo

Elena Savelieva PDF
Frazemi s pomenom ‘premikati se’ v slovenskem knjižnem jeziku

Mojca Žagar Karer PDF
Geografski termini in frazeologija

Jurij Emanuel Rojs PDF
Frazeologija v prozi Janka Kersnika

Nataša Jakop PDF
Notica o mednarodni konferenci EUROPHRAS 2008

France Novak PDF
Slovenski knjižni jezik v 16. stoletju (jezikoslovni simpozij ob petstoletnici rojstva Primoža Trubarja) (Ljubljana, 17.–19. aprila 2008)

Jurij Emanuel Rojs PDF
The linguistics symposium Standard Slovenian in the 16th Century took place in Ljubljana from 17 to 19 April 2008. This symposium, arranged by the Section for the History of Slovenian at the Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language, included 32 pre

Jurij Emanuel Rojs PDF
Bol'šoj frazeologičeskij slovar' russkogo jazуka

Silvo Torkar PDF
14. mednarodni slavistični kongres na Ohridu od 9. do 16. septembra 2008

Mojca Žagar Karer PDF
Poletna terminološka šola (Ljubljana, 4.–6. 9. 2008)

Andreja Žele PDF
Zbornik Studies in Formal Slavic Linguistics – prispevki formalnih opisov slovanskih jezikov (Nova Gorica 2006)