Kulturološki pogled na razvoj slovenskega knjižnega jezika

  • Majda Merše Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Ključne besede: zgodovina slovenskega knjižnega jezika, jezikovna inovativnost, ubesedovalna kreativnost, besedilnovrstnost

Povzetek

Martina Orožen, Kulturološki pogled na razvoj slovenskega knjižnega jezika: od sistema k besedilu, Bielsko-Biała itd.: Mednarodna knjižna zbirka Zora, 2010 (Zora 74), 529 str. Monografija Martine Orožen Kulturološki pogled na razvoj slovenskega knjižnega jezika razgrinja nov, večplasten pogled na slovensko jezikovno zgodovino, zlasti na obdobje od srede 16. od srede 19. stoletja. Osredinja se na razvojni prikaz inovativnosti, odkrite pri večravninskem preverjanju jezikovnega sistema, in na prikaz ubesedovalne kreativnosti, razvojno preverjene pri različnih besedilnih vrstah. Delo je informativno zelo bogato tudi zaradi številnih poznavalskih sodb, pojasnjevalnih vsebinskih razširitev in dodanih pogledov v preteklost.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2015-07-27
Kako citirati
1.
Merše M. Kulturološki pogled na razvoj slovenskega knjižnega jezika. JZ [Internet]. 27. julij 2015. [citirano 27. oktober 2021.];17(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2369