Zbornik Studies in Formal Slavic Linguistics – prispevki formalnih opisov slovanskih jezikov (Nova Gorica 2006)

  • Andreja Žele Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Povzetek

Zbornik Studies in Formal Slavic Linguistics (v nadaljevanju FDSL-zbornik) obsega devetnajst angleško napisanih prispevkov in je še pisna predstavitev znanstvene konference Formalni opisi slovanskih jezikov oz. Formal Descriptions of Slavic Languages, ki je od 1. do 3. decembra 2006 potekala na Univerzi v Novi Gorici. Od enaintridesetih predstavljenih prispevkov jih je tu objavljenih devetnajst.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2015-08-03
Kako citirati
1.
Žele A. Zbornik Studies in Formal Slavic Linguistics – prispevki formalnih opisov slovanskih jezikov (Nova Gorica 2006). JZ [Internet]. 3. avgust 2015. [citirano 4. april 2020.];14(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2453