Sinteza o podedovanem praslovanskem leksikalnem fondu

  • Metka Furlan Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Povzetek

Med objavami iz leta 2008 s področja slovanske etimologije izstopa slovarska monografija nizozemskega indoevropeista Ricka Derksena Etymological Dictionary of the Slavic Inherited Lexicon, v kateri se zaradi obetajočega naslova pričakuje sodobno sintezo. V njej naj bi bila zbrana in etimološko razložena vsa tista slovanska leksika, pri kateri je bilo ugotovljeno, da je v praslovanščini predstavljala indoevropsko dediščino. Žal smo zaradi številnih manjkajočih praslovanskih leksemov v delu dobili manj, kot bi bilo glede na sedanjo raziskanost slovanske etimologije (s slavističnega in indoevropeističnega vidika) pričakovati.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2015-07-29
Kako citirati
FurlanM. (2015). Sinteza o podedovanem praslovanskem leksikalnem fondu. Jezikoslovni Zapiski, 15(1-2). https://doi.org/10.3986/jz.v15i1-2.2436