Pavle je Pavel, a ni bil Savel, tudi ni Peter in Pavel ne Peter ali Pavel ne pavliha

  • Janez Keber Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Povzetek

članku, posvečenem Pavletu Merkuju, avtor obravnava besedje in frazeologijo, povezano z imenom Pavel. V naslovu članka pa bolj retorično odgovorja na vprašanje, ali rek Nomen est omen glede na to ime ter besedje in frazeologijo velja za jubilanta.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Byryh, A.K., Mokienko, V.M., Stepanova, L.I., Slovar' russkoj frazeologii, Istoriko‑etimologičeskij spravočnik, Sankt‑Peterburg 1988.

Gak, V. G. & al., Francuzsko‑russkij frazeologičeskij slovar, 804.

Keber, Janez, Nekateri semantični vidiki in motivi prehoda osebnih imen v občna imena v slovenščini, Traditiones 23 (1994), Ljubljana, 27–32.

Keber, Janez, Osebna imena v ljudskih pesmih, Traditiones 28 (1999), 1, Ljubljana, 269–280.

Keber, Janez, O strukturi rojstnih imen v Sloveniji, Jezikoslovni zapiski 7 (2001), št. 1–2, 21–111.

Keber, Janez, Rojstna imena, hišna imena, vzdevki, psevdonimi v Sloveniji, Jezikoslovni zapiski 8 (2002), št. 2, 47–69.

Keber, Janez, Imena v rimah, Družinska pratika, 1995, 48–51.

Keber, Janez, Urha klicati, Zakaj tako, 7D (Maribor), 1. oktober 2003, letn. 52, št. 39, 50.

Keber, Janez, Iti kot Elija, Zakaj tako, 7D (Maribor), 17. nov. 2004, letn. 53, št. 46, 50.

Keber, Janez, Leksika in frazeologija iz osebnih imen, Ivić, Pavle (ur.), Zbornik šeste jugoslovenske onomastičke konferencije (Donji Milanovac, 9–12. oktobar 1985), (Naučni skupovi, Odeljenje jezika i književnosti, knj. 37, knj. 7), Beograd, Srpska kademija nauka i umetnosti, 1987, [437]–443.

Keber, Janez, Izimenska leksika in frazeologija v Slovarju slovenskega knjižnega jezika, Rječnik i društvo : zbornik radova sa znanstvenog skupa o leksikografiji i leksikologiji održanog 11‑13. X. 1989. u Zagrebu, (Znanstveni skupovi razreda za filološke znanosti, knjiga 2), Zagreb, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 1993, 183–188.

Keber, Janez, Ženska imena v Sloveniji, Derganc, Aleksandra (ur.), Zbornik predavanj, Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, 1997, 33–43.

Keber, Janez, Einige semantische Aspekte und Motive des Übergangs von Personennamen zum Appellativum im Slowenischen, Zusammenfassungen, Trier, Universität Trier, 1993, 72–73.

Keber, Janez, Ob slovenskem imenoslovju, v: Merkù, Pavle, Svetniki v slovenskem imenoslovju, Trst, Mladika, 1993, 155–157.

Keber, Janez, Leksikon imen, Izvor imen na Slovenskem, tretja, dopolnjena izdaja, Celje 2001.

Keber, Janez, Frazeološki slovar slovenskega jezika, Poskusni zvezek, Ljubljana 2003.

Kopaliński, Władysław, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1987.

Lađević, Milica, Tvorbeni modeli imena blizanaca u Vojvodini, Novi Sad 1988.

Matešić, Josip, Frazeološki rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Zagreb 1982.

Merkù, Pavle, Odprto pismo Janezu Kebru, Primorska srečanja 1989, št. 95–96, str. 299–301.

Merkù, Pavle, Svetniki v slovenskem imenoslovju, Mladika, Trst 1993.

Mrazović, Pavica, Primorac, Ružica, Nemačko‑srpskohrvatski frazeološki rečnik, Beograd 1981.

Žukov, V. P., Slovar' russkih poslovic i pogovorok, Moskva 1966, 459.

Objavljeno
2015-08-04
Kako citirati
1.
Keber J. Pavle je Pavel, a ni bil Savel, tudi ni Peter in Pavel ne Peter ali Pavel ne pavliha. JZ [Internet]. 4. avgust 2015. [citirano 19. januar 2022.];13(1-2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2490