Uporaba XML-formata v leksikografiji na primeru oblikovanja XML-sheme za Slovar sinonimov slovenskega jezika

  • Nina Ledinek Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
  • Andrej Perdih Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Ključne besede: leksikografija, XML, XML-shema, slovar sinonimov slovenskega jezika

Povzetek

Prispevek pojasnjuje, zakaj se je XML-format uveljavil kot standardni format za večnivojsko hierarhično strukturiranje jezikovnih podatkovnih zbirk in kako se s pomočjo XML-sheme nadzoruje formalna struktura in vsebina elementov v slovarski podatkovni zbirki. Prikazani so različni vidiki – tj. leksikografski oz. vsebinski vidik, praktični vidik ter tehnični vidik –, ki jih je pri strukturiranju kompleksnejših slovarskih podatkovnih zbirk v XML-formatu smiselno upoštevati. Sprejemanje odločitev je ponazorjeno s primerom oblikovanja XML-sheme za Slovar sinonimov slovenskega jezika.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

ABBYY Lingvo Content 〈http://www.abbyy.com/lingvo_content/〉.

Ahlin idr. 2003 = Martin Ahlin idr., Slovar sinonimov slovenskega jezika: splošna določila in opis zgradbe slovarskih sestavkov z vzorčno predstavitvijo, Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC SAZU, 2003.

Clear 1987 = Jeremy Clear, Computing: Overview of the Role of Computing in Cobuild, v: Looking Up: An Account of the COBUILD Project in Lexical Computing, ur. John M. Sinclair, London – Glasgow: Collins ELT, 1987, 41–61.

Hunter idr. 2007 = David Hunter idr., Beginning XML, Indianapolis: Wiley Publishing, 2007.

IDM DPS <http://www.idm.fr/products/dictionary_writing_system_dps/27/〉.iLEXhttp://www.emp.dk/〉.

Sinclair 1987 = John M. Sinclair (ur.), Looking Up: An Account of the COBUILD Project in Lexical Computing, London – Glasgow: Collins ELT, 1987.

Standard XML 〈http://www.w3.org/standards/xml/〉.

Termania 〈http://www.termania.net〉.

Thompson idr. 2004 = Henry S. Thompson idr., XML Schema Part 1: Structures: W3C Recommendation 28 October 2004 〈http://www.w3.org/TR/2004/REC-xmlschema-1-20041028/〉.

TshwaneLex 〈http://tshwanedje.com/tshwanelex/〉.

w3schools.com 〈http://www.w3schools.com/〉.

Objavljeno
2015-07-24
Kako citirati
1.
Ledinek N, Perdih A. Uporaba XML-formata v leksikografiji na primeru oblikovanja XML-sheme za Slovar sinonimov slovenskega jezika. JZ [Internet]. 24. julij 2015. [citirano 7. julij 2020.];18(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2350