Uporaba XML-formata v leksikografiji na primeru oblikovanja XML-sheme za Slovar sinonimov slovenskega jezika

Nina Ledinek, Andrej Perdih

DOI: https://doi.org/10.3986/jz.v18i1.2350

Povzetek

Prispevek pojasnjuje, zakaj se je XML-format uveljavil kot standardni format za večnivojsko hierarhično strukturiranje jezikovnih podatkovnih zbirk in kako se s pomočjo XML-sheme nadzoruje formalna struktura in vsebina elementov v slovarski podatkovni zbirki. Prikazani so različni vidiki – tj. leksikografski oz. vsebinski vidik, praktični vidik ter tehnični vidik –, ki jih je pri strukturiranju kompleksnejših slovarskih podatkovnih zbirk v XML-formatu smiselno upoštevati. Sprejemanje odločitev je ponazorjeno s primerom oblikovanja XML-sheme za Slovar sinonimov slovenskega jezika.

Ključne besede

leksikografija, XML, XML-shema, slovar sinonimov slovenskega jezika

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

ABBYY Lingvo Content 〈http://www.abbyy.com/lingvo_content/〉.

Ahlin idr. 2003 = Martin Ahlin idr., Slovar sinonimov slovenskega jezika: splošna določila in opis zgradbe slovarskih sestavkov z vzorčno predstavitvijo, Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC SAZU, 2003.

Clear 1987 = Jeremy Clear, Computing: Overview of the Role of Computing in Cobuild, v: Looking Up: An Account of the COBUILD Project in Lexical Computing, ur. John M. Sinclair, London – Glasgow: Collins ELT, 1987, 41–61.

Hunter idr. 2007 = David Hunter idr., Beginning XML, Indianapolis: Wiley Publishing, 2007.

IDM DPS

Sinclair 1987 = John M. Sinclair (ur.), Looking Up: An Account of the COBUILD Project in Lexical Computing, London – Glasgow: Collins ELT, 1987.

Standard XML 〈http://www.w3.org/standards/xml/〉.

Termania 〈http://www.termania.net〉.

Thompson idr. 2004 = Henry S. Thompson idr., XML Schema Part 1: Structures: W3C Recommendation 28 October 2004 〈http://www.w3.org/TR/2004/REC-xmlschema-1-20041028/〉.

TshwaneLex 〈http://tshwanedje.com/tshwanelex/〉.

w3schools.com 〈http://www.w3schools.com/〉.DOI: https://doi.org/10.3986/jz.v18i1.2350

Avtorske pravice (c) 2019 Jezikoslovni zapiski

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Revija se indeksira v Dlib.

Za nemoteno delovanje spletna stran uporablja piškotek za čas trajanja seje. Po končani seje se piškotek izbriše.