Delež minimalnih parov besed med besednimi oblikami in lemami

Primož Jakopin

DOI: https://doi.org/10.3986/jz.v15i1-2.2422

Povzetek

Minimalni pari besed so pari, ki se med seboj razlikujejo samo v enem fonemu (nika, bika). V prispevku je s pomočjo besedilnega korpusa Nova beseda (za besedne oblike) in gesel v viru Besede slovenskega jezika (za leme) prikazan delež teh parov glede na sosednje, dve črki oddaljene pare in glede na vse možne pare enako dolgih besed. Izkaže se, da delež minimalnih parov glede na sosednje pare raste z dolžino in da je bistveno večji pri besednih oblikah kot pri lemah.

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Gložančev idr. 2009 = Alenka Gložančev idr. 2009, Novejša slovenska leksika (v povezavi s spletnimi jezikovnimi viri), Ljubljana: Založba ZRC, 2009.

Jakopin 1995 = Primož Jakopin, EVA – a Textual Data Processing Tool, TELRI Newsletter 2, December 1995, 13.

Jakopin 2001 = Primož Jakopin, Words and nonwords as basic units of a newspaper text corpus, COMPLEX 2001 / 6th Conference on Computational Lexicography and Corpus Research »Computational Lexicography and New EU Languages«, University of Birmingham, 49–65

Jakopin – Michelizza 2009 = Primož Jakopin – Mija Michelizza, Besedilni korpus Nova beseda, Mostovi 41 (2007/08), št. 1–2, 165–176.

Orešnik 2008 = Janez Orešnik, Natural syntax: English reported speech, Studia Anglica Posnaniensia 44 (2008), 218–252.

Sinclair 1991 = John Sinclair, Corpus, Concordance, Collocation, Oxford: Oxford University Press, 1991.

SSKJ 1 = Slovar slovenskega knjižnega jezika 1, Ljubljana: DZS, 1970.DOI: https://doi.org/10.3986/jz.v15i1-2.2422

Avtorske pravice (c) 2019 Jezikoslovni zapiski

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Revija se indeksira v Dlib.

Za nemoteno delovanje spletna stran uporablja piškotek za čas trajanja seje. Po končani seje se piškotek izbriše.