Jakob Müller: slovenistična bibliografija 1964–2011

  • Peter Weiss Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
  • Alenka Porenta Oddelek za slovanske jezike in književnosti Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru

Povzetek

Bibliografija Jakoba Müllerja za čas do leta 1995 je bila objavljena v knjigah Biografije in bibliografije znanstvenih in strokovnih sodelavcev Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1: 1964–1975: Ljubljana: SAZU, 1976, 142–143) in Biografije in bibliografije raziskovalcev Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU (2: 1976–1985, Ljubljana: SAZU, 1986, 27–29; 3: 1986–1995, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 1998, 45–47). Tale izpopolnjena bibliografija zajema avtorjevo slovenistično, predvsem jezikoslovno delo in objave o njem. Objavljeni povzetki niso upoštevani, če je delo, na katero se nanašajo, izšlo, predavanje kot govorni nastop pa je upoštevano le, če ni bilo objavljeno ali predstavljeno v objavljenem povzetku. Elektronske objave prvotno natisnjenih del tu niso navedene, lahko pa so dosegljive v vedno znova osveženi bibliografiji na spletnem naslovu http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=00333. – Za osnovo so bili uporabljeni podatki iz Cobissa, ki jih je pripravila naša sodelavka Mojca Uran iz Biblioteke SAZU v Ljubljani.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2015-07-27
Kako citirati
1.
Weiss P, Porenta A. Jakob Müller: slovenistična bibliografija 1964–2011. JZ [Internet]. 27. julij 2015. [citirano 27. oktober 2021.];17(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2372