Letn. 12, št. 2 (2006)

Jezikoslovni zapiski

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF

Kazalo

Andreja Žele PDF
Jubilantka Milena Hajnšek - Holz

Matej Šekli PDF
Naglas sklonskih oblik im. mn. *stábla, daj. ed. glave, or. ed. *za rekó v (narečni) slovenščini

Vladimir Nartnik Nartnik PDF
Fonološki opis govora Plešivice

Helena Jazbec PDF
Besede v Pleteršnikovem slovarju, označene kot nemške izposojenke

Alenka Valh Lopert PDF
Skladenjski elementi govorjenega jezika v jutranjem programu komercialnega radia (Radio City)

Božidar Vidoeski PDF
Narečna členitev makedonskega jezika

Alenka Gložančev, Polona Kostanjevec PDF
Novejše besedje slovenskega knjižnega jezika - seznam (A-O)

Janez Keber PDF
Nova izdaja Pleteršnikovega Slovensko-nemškega slovarja (Ljubljana 2006)