Jezikoslovni zapiski https://ojs.zrc-sazu.si/jz <p><em>Jezikoslovni zapiski&nbsp;</em>so glasilo Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in slovenska znanstvena jezikoslovna revija, ustanovljena leta 1991. V njih domači in tuji raziskovalci slovenskega in drugih slovanskih jezikov objavljajo svoje izsledke ter ocene in poročila o najnovejših slovenskih in tujih jezikoslovnih delih.</p> <p>Print ISSN: 0354-0448<br>Online ISSN: 1581-1255</p> sl-SI <p>Avtorji jamčijo, da je delo njihova avtorska stvaritev, da v njem niso kršene avtorske pravice tretjih oseb ali kake druge pravice. V primeru zahtevkov tretjih oseb se avtorji zavezujejo, da bodo varovali interese založnika ter da bodo povrnili morebitno škodo.</p> <p>Podrobneje v rubriki: <a href="https://ojs.zrc-sazu.si/jz/prispevki">Prispevki</a></p> peter.weiss@zrc-sazu.si (Peter Weiss) peter.weiss@zrc-sazu.si (Peter Weiss) čet, 06 maj 2021 20:19:33 +0200 OJS 3.1.2.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Ornitonimi u Habdelićevu Dikcionaru: divlje (šumske) ptice https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/10057 <p>Ornitonimi v Habdelićevem Dikcionarju: divje ptice<br>V prispevku so obravnavani ornitonimi za divje ptiče in nekateri izrazi, povezani z njimi, ki jih je avtor prispevka ekscerpiral iz Habdelićevega Dikcionarja (1670). Zbrano gradivo se najprej predstavlja ob ustreznem gradivu iz treh starejših hrvaških slovarjev, od katerih sta bila dva natisnjena pred Habdelićevim, eden pa po njem in je dostopen na Portalu hrvaške jezikovne dediščine (crodip.ffzg.hr/default_hr.aspx). Gradivo se nato povezuje s sodobno ornitonimijo, in sicer z gradivom iz temeljnega Hirtzovega dela o zoonimih, z gradivom, ki ga je avtor v treh desetletjih zbral v Istri, in z gradivom iz drugih leksikalnih virov.</p> Goran Filipi Copyright (c) ZRC SAZU https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/10057 čet, 06 maj 2021 00:00:00 +0200 Enostavčne povedi v Katekizmu in Abecedniku (1550) Primoža Trubarja https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/10058 <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">Prispevek ima namen predstaviti (oblikovno in funkcijsko) tipologijo in z njo problematiko enostavčnih povedi, ki se pojavljajo v prvih dveh knjigah v slovenskem jeziku: v Katekizmu in Abecedniku Primoža Trubarja iz leta 1550. Prikaz tematsko razširja in hkrati dopolnjuje poznavanje skladenjske ravnine slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, kakršno so poleg Bohoričeve slovnice oblikovale dosedanje raziskave skladnje v samostojnejših Trubarjevih in Dalmatinovih besedilih, večinoma v prvi vrsti posvečene uporabljenim stilnim in retoričnim figuram. </span></span></span></span></span></p> Majda Merše Copyright (c) 2021 ZRC SAZU https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/10058 čet, 06 maj 2021 00:00:00 +0200 Aktualna raba in pomenska določljivost 200 pregovorov in sorodnih paremioloških izrazov https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/10059 <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span lang="sl-SI"><span style="font-family: Times New Roman, serif;">S pomočjo jezikovnih korpusov in anket smo analizirali 200 paremioloških izrazov iz štirih različnih virov. Zanimala nas je aktualna raba teh izrazov (in njihovih variant) ter njihova pomenska določljivost s pomočjo njihovega sobesedila. Predstavljamo seznam 200 analiziranih enot z rezultati analize in oceno kakovosti izhodiščnih virov tega paremiološkega gradiva. Enote z dokazano aktualno rabo in določenim pomenom bodo vključene v prvo izdajo rastočega spletnega Slovarja pregovorov in sorodnih paremioloških izrazov.</span></span></span></span></span></span></span></p> Matej Meterc Copyright (c) 2021 ZRC SAZU https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/10059 čet, 06 maj 2021 00:00:00 +0200 Težave pri usvajanju ruskega besedja in novi rusko-slovenski slovar za začetnike https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/10060 <p>Prispevek izpostavlja problematična mesta pri usvajanju ruskega besedišča. V njegovem izhodišču je mnenjska raziskava učiteljev ruščine v slovenskih šolah, katere ugotovitve se precizirajo s pomočjo korpusne analize leksikalnih napak, identificiranih na podlagi analize 30 maturitetnih esejev iz ruščine na osnovni in višji ravni. V jedru prispevka je predstavljena zasnova novega dvojezičnega slovarja za začetnike, pred kratkim objavljenega na portalu termania.net.</p> Irina Makarova Tominec Copyright (c) 2021 ZRC SAZU https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/10060 čet, 06 maj 2021 00:00:00 +0200 Tvorjenje poimenovanj za ženske nosilke poklicev, nazivov in funkcij v poljščini in slovenščini https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/10061 <p>Namen prispevka je predvsem opozoriti na določene razlike pri tvorjenju in rabi ženskih poimenovanj za poklice, nazive in funkcije med poljščino in slovenščino. Ob tradicionalnih načinih tvorjenja ženskih oblik smo se osredotočili tudi na spremembe, ki so pri tvorjenju in rabi feminativov prisotne zadnje čase, zlasti v poljskem jeziku: od njihove maskulinizacije kot izraza ženske emancipacije v želji po odpravi besedotvorne asimetrije pri teh poimenovanjih, obravnavanih v kontekstu spola in z njim povezanih vprašanj v jeziku, do razlogov za omejitev ženskih izpeljank.</p> Maria Wtorkowska Copyright (c) 2021 ZRC SAZU https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/10061 čet, 06 maj 2021 00:00:00 +0200 Obleka perunikove barve: nazwy kolorów w słoweńskim przekładzie powieści „Rodzina Połanieckich” Henryka Sienkiewicza https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/10062 <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span lang="sl-SI"><span style="font-family: Times New Roman, serif;">V prispevku so obravnavana poimenovanja barv v romanu Rodzina Połanieckich Henryka Sienkiewicza v primerjavi z njihovimi ustrezniki v slovenskem prevodu Petra Miklavca (Podravskega) iz leta 1904. Analiza se nanaša na pogosta poimenovanja, kot so </span></span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span lang="sl-SI"><em><span style="font-family: Times New Roman, serif;">biały</span></em></span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span lang="sl-SI"><span style="font-family: Times New Roman, serif;">, </span></span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span lang="sl-SI"><em><span style="font-family: Times New Roman, serif;">czarny</span></em></span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span lang="sl-SI"><span style="font-family: Times New Roman, serif;">,</span></span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span lang="sl-SI"><em><span style="font-family: Times New Roman, serif;"> ciemny</span></em></span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span lang="sl-SI"><span style="font-family: Times New Roman, serif;">,</span></span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span lang="sl-SI"><em><span style="font-family: Times New Roman, serif;"> jasny</span></em></span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span lang="sl-SI"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"> in </span></span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span lang="sl-SI"><em><span style="font-family: Times New Roman, serif;">czerwony</span></em></span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span lang="sl-SI"><span style="font-family: Times New Roman, serif;">, sln. </span></span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span lang="sl-SI"><em><span style="font-family: Times New Roman, serif;">bel</span></em></span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span lang="sl-SI"><span style="font-family: Times New Roman, serif;">, </span></span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span lang="sl-SI"><em><span style="font-family: Times New Roman, serif;">črn</span></em></span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span lang="sl-SI"><span style="font-family: Times New Roman, serif;">, </span></span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span lang="sl-SI"><em><span style="font-family: Times New Roman, serif;">temen</span></em></span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span lang="sl-SI"><span style="font-family: Times New Roman, serif;">, </span></span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span lang="sl-SI"><em><span style="font-family: Times New Roman, serif;">jasen</span></em></span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span lang="sl-SI"><span style="font-family: Times New Roman, serif;">, </span></span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span lang="sl-SI"><em><span style="font-family: Times New Roman, serif;">svetel</span></em></span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span lang="sl-SI"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"> in </span></span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span lang="sl-SI"><em><span style="font-family: Times New Roman, serif;">rdeč</span></em></span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span lang="sl-SI"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"> ter tudi na izredna poimenovanja, kot je </span></span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span lang="sl-SI"><em><span style="font-family: Times New Roman, serif;">suknia</span></em></span></span></span></span> <span style="color: #000000;"><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span lang="sl-SI"><em><span style="font-family: Times New Roman, serif;">koloru irys</span></em></span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span lang="sl-SI"><span style="font-family: Times New Roman, serif;">, sln. </span></span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span lang="sl-SI"><em><span style="font-family: Times New Roman, serif;">obleka</span></em></span></span></span></span> <span style="color: #000000;"><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span lang="sl-SI"><em><span style="font-family: Times New Roman, serif;">perunikove barve</span></em></span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span lang="sl-SI"><span style="font-family: Times New Roman, serif;">. Predstavljamo pomenske in formalne prevajalske transformacije obravnavanih poimenovanj barv.</span></span></span></span></span></span></span></p> Agnieszka Zatorska Copyright (c) 2021 ZRC SAZU https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/10062 čet, 06 maj 2021 00:00:00 +0200 Jezikovne kompetence v angleščini pri študentih, univerzitetnih profesorjih in podpornem osebju https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/10063 <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span lang="sl-SI"><span style="font-family: Times New Roman, serif;">V prispevku se usmerjamo na pomen znanja in poučevanja tujega jezika (angleščine), in sicer pri študentih, univerzitetnih profesorjih in podpornih službah, ki so vpete v sektor terciarnega izobraževanja. Pregledno je predstavljen položaj poučevanja jezikov skozi čas, osredinjamo se na novodobne koncepte usvajanja jezika&nbsp;– tu mislimo na učenje na daljavo (e-učenje) in mobilno ali m-učenje&nbsp;– ter predstavljamo orodje za e-učenje angleškega jezika LanGuide in v okviru slednjega resurse s področja korespondence in analizo potreb. Ta je bila izvedena v okviru sodelovanja med slovensko in romunsko univerzo.</span></span></span></span></span></span></span></p> Mojca Kompara Lukančič Copyright (c) 2021 ZRC SAZU https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/10063 čet, 06 maj 2021 00:00:00 +0200 Bezličnost i srodne pojave: osnovni problemi https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/10064 <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span lang="sl-SI"><span style="font-family: Times New Roman, serif;">Prispevek obravnava osnovne probleme pri konceptu brezosebnosti. Ta se v sodobnem jezikoslovju najpogosteje razlaga na dva načina: strukturno in komunikativno-funkcijsko. Komunikativno-funkcijski pristop ni povsem neuporaben, ampak brezosebnost ni povsem ustrezen termin za pojave, ki jih ta pristop obravnava. Pomanjkljivost strukturnega pristopa pa je, da se osredotoča na osebek, ki ga v jeziku ni vedno lahko opredeliti, in obenem zanemarja sorodne pojave, povezane z drugimi stavčnimi argumenti. Rešitev se ponuja v integralnem pristopu, ki bi brezosebnost primerjal s sorodnimi pojavi pri udeleženski strukturi predikata.</span></span></span></span></span></span></span></p> Mislav Benić Copyright (c) 2021 ZRC SAZU https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/10064 čet, 06 maj 2021 00:00:00 +0200 Mikrotoponimija jugoistočnog dijela općine Plav https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/10065 <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span lang="sl-SI"><span style="font-family: Times New Roman, serif;">V prispevku so analizirani mikrotoponimi jugovzhodnega dela občine Plav (Črna gora). Na osnovi intervjuja z informatorjem so zapisani naglasi in narečne oblike toponimov, zatem pa so toponimi analizirani z uporabo klasifikacije, ki upošteva njihovo formalno in semantično ravnino. Izkazana je dosežena stopnja razvoja mikrotoponimov, najbolj zastopane oblike toponimov in nakazana smer njihovega nadaljnjega razvoja.</span></span></span></span></span></span></span></p> Edita Spahić Copyright (c) 2021 ZRC SAZU https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/10065 čet, 06 maj 2021 00:00:00 +0200 Соседи и соседство в восточнославянской паремиологии: сопоставительный анализ https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/10066 <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span lang="sl-SI"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span lang="de-DE">V prispevku je predstavljena analiza ruskih, ukrajinskih in beloruskih paremij, v katerih se kaže enotnost nasprotujočih si pomenov s skoraj uravnoteženimi pozitivnimi in negativnimi značilnostmi soseske.</span></span></span></span></span></span></span></span></p> Татьяна Леонтьева [Tatjana Leonteva], Валерий Мокиенко [Valerij Mokienko] Copyright (c) 2021 ZRC SAZU https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/10066 čet, 06 maj 2021 00:00:00 +0200 Протетические согласные на лингвистической карте и в этимологии https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/10067 <p lang="ru-RU" align="justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span lang="sl-SI"><span style="font-size: small;">Članek predstavlja poskus uporabe kartografskih podatkov Slovanskega lingvističnega atlasa v etimologiji. Analizira se namreč izvor slovanskih korenov *</span></span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span lang="sl-SI"><em><span style="font-size: small;">ǫs</span></em></span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span lang="sl-SI"><span style="font-size: small;">-/*</span></span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span lang="sl-SI"><em><span style="font-size: small;">vǫs</span></em></span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span lang="sl-SI"><span style="font-size: small;">- ‘brk’ in </span></span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span lang="sl-SI"><em><span style="font-size: small;">гик</span></em></span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span lang="sl-SI"><span style="font-size: small;">-, </span></span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span lang="sl-SI"><em><span style="font-size: small;">hík</span></em></span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span lang="sl-SI"><span style="font-size: small;">-</span></span></span></span></span> <span style="color: #000000;"><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span lang="sl-SI"><span style="font-size: small;">‘jecljati’. Lokalizacija korenov se primerja z razširjenostjo korenov in afiksov, ki vsebujejo protetična soglasnika </span></span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span lang="sl-SI"><em><span style="font-size: small;">v</span></em></span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span lang="sl-SI"><span style="font-size: small;"> in </span></span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span lang="sl-SI"><em><span style="font-size: small;">g</span></em></span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span lang="sl-SI"><span style="font-size: small;">, kar navaja na možnost, da se slednja nahajata tudi v danih korenih.</span></span></span></span></span></span></span></p> Татьяна Шалаева [Tat’jana Šalaeva] Copyright (c) 2021 ZRC SAZU https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/10067 čet, 06 maj 2021 00:00:00 +0200 Ещё один довод в пользу восходящего контура праславянского старого акута https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/10068 <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span lang="sl-SI"><span style="font-family: Times New Roman, serif;">Prispevek analizira, kako lahko prozodično označevanje naglasov Juraja Križanića prispeva k razumevanju refleksa praslovanskega starega akuta v njegovem kajkavsko­čakavskem narečju 17. stoletja. Narečje Juraja Križanića namreč izstopa po tem, da v enozložnih besedah pred pavzo ohranja razlikovanje med dvema izrazitima tonoma: starim akutom in kratkim neoakutom. Na podlagi kompleksnih premen dveh kratkih naglasov in posebnega obnašanja rastočega naglasa pri vprašalnicah ter s primerjavo s slovenščino sklepamo, da se je stari akut v Križanićevem narečju odražal kot kratki rastoči ton. Zelo verjetno je, da je bil stari akut tudi pred krajšanjem rastoč.</span></span></span></span></span></span></span></p> Михаил Ослон [Mihail Oslon] Copyright (c) 2021 ZRC SAZU https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/10068 čet, 06 maj 2021 00:00:00 +0200 Когнитивно-эволюционное исследование причин сходств и различий между генетическим кодом и лингвистическим кодом, а также отдельными семиотическими системами https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/10069 <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 00 ZRCola, serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span lang="sl-SI"><span style="font-family: Times New Roman, serif;">Prispevek je posvečen kognitivni in evolucijski raziskavi vzrokov za izomorfizem genetičnega in lingvističnega koda, podzavestnemu razvoju semiotičnih sistemov pri posameznikih po modelu genetičnega koda ter bolj razvitemu orodju v lingvističnem kodu.</span></span></span></span></span></span></span></p> Сергей Попов [Sergej Popov] Copyright (c) 2021 ZRC SAZU https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/10069 čet, 06 maj 2021 00:00:00 +0200 Narečje z ljudsko glasbo in plesnim izročilom Dekanov https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/10070 <p>.</p> Tjaša Jakop Copyright (c) 2021 ZRC SAZU https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/10070 čet, 06 maj 2021 00:00:00 +0200 Slovaropisec Martin Ahlin (1948–2020) https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/10071 <p>.</p> Peter Weiss Copyright (c) 2021 ZRC SAZU https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/10071 čet, 06 maj 2021 00:00:00 +0200 Akademik prof. dr. Goran Filipi (1954–2021) https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/10072 <p>.</p> Metka Furlan Copyright (c) 2021 ZRC SAZU https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/10072 čet, 06 maj 2021 00:00:00 +0200