Uredništvo

Glavna urednica

Alenka Jelovšek, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ljubljana, Slovenija, https://orcid.org/0000-0003-3818-096X

Uredniški odbor

Hubert Bergmann, Avstrijska akademija znanosti, Dunaj, Avstrija

Metka Furlan, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ljubljana, Slovenija, https://orcid.org/0000-0001-7531-6489

Nataša Jakop, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ljubljana, Slovenija, https://orcid.org/0000-0002-4575-272X

Mateja Jemec Tomazin, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ljubljana, Slovenija, https://orcid.org/0000-0003-4053-1570

Karmen Kenda-Jež, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ljubljana, Slovenija, https://orcid.org/0000-0001-9950-5743

Hana Mžourková, Inštitut za češki jezik Češke akademije znanosti, Praga, Češka, https://orcid.org/0000-0003-4319-3861

Alenka Šivic-Dular, Univerza v Ljubljani, Slovenija, https://orcid.org/0000-0002-5991-2309

Peter Weiss, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ljubljana, Slovenija, https://orcid.org/0000-0003-0609-2252

Andreja Žele, Univerza v Ljubljani, Slovenija, https://orcid.org/0000-0002-6477-2590