Uredništvo

Glavni urednik

Peter Weiss, Slovenia

Uredniki

Kozma Ahačič

Hubert Bergmann

Metka Furlan

Mateja Jemec Tomazin

Karmen Kenda-Jež

Valerij M. Mokijenko

Alenka Šivic-Dular

Andreja Žele

Tehnični urednik

Alenka Jelovšek