Uredniška ekipa

Glavni urednik

  1. Peter Weiss, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Slovenija

Uredniki

  1. Kozma Ahačič, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU Novi trg 2 p. p. 306 1001 Ljubljana Slovenia

Tehnični urednik