Fonološki opis govora kraja Kapele (SLA T349)

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/JZ.29.2.11

Ključne besede:

štajerska narečna skupina, kozjansko-bizeljsko narečje, fonološki opis, Slovenski lingvistični atlas (SLA), slovenščina

Povzetek

V prispevku je prikazan govor kraja Kapele (SLA T349), ki spada v bizeljski govor kozjansko-
bizeljskega narečja štajerske narečne skupine. Opisane so osnovne glasoslovne in naglasoslovne značilnosti. Podan je fonološki opis govora, in sicer na osnovi narečnega gradiva, ki ga je Andreja Radetič za potrebe Slovenskega lingvističnega atlasa (SLA) zbrala leta 2002.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Furlan 2005 = Metka Furlan, Iz primorske leksike, Annales 15.2 (2005), 405–410.

Gostenčnik 2022a = Januška Gostenčnik, Fonološki opis govora kraja Bistrica ob Sotli (SLA T345), Jezikoslovni zapiski 28.2 (2022), 107–123.

Gostenčnik 2022b = Januška Gostenčnik, Fonološki opis govora kraja Večeslavci (SLA T397), Jezikoslovni zapiski 28.2 (2022), 125–149.

Gostenčnik – Kenda-Jež – Kumin Horvat 2022 = Januška Gostenčnik – Karmen Kenda-Jež – Mojca Kumin Horvat, Ogrožena narečja v slovenskem jezikovnem prostoru, Jezikoslovni zapiski 28.2 (2022), 75‒87.

Gostenčnik – Kenda-Jež 2023 = Januška Gostenčnik – Karmen Kenda-Jež, Fonološki opis govora kraja Gomilica (SLA T392), Jezikoslovni zapiski 29.2 (2023), 287‒316.

Jakop 2022 = Tjaša Jakop, Fonološki opis govora Slivnice pri Celju (SLA T3311), Jezikoslovni zapiski 28.2 (2022), 89‒106.

Kumin Horvat 2022 = Mojca Kumin Horvat, Fonološki opis govora kraja Žetinci – Sicheldorf (SLA T414), Jezikoslovni zapiski 28.2 (2022), 151–168.

Pronk 2007 = Tijmen Pronk, The retraction of the neocircumflex in the Carinthian dialects of Slovene (on Ivšić's retraction), v: Tones and Theories: Proceedings of the International Workshop on Balto-Slavic Accentology, ur. Mate Kapović – Ranko Matasović, Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2007, 171–183.

Rigler 1963 = Jakob Rigler, Pregled osnovnih razvojnih etap v slovenskem vokalizmu, Slavistična revija 14.1‒4 (1963), 25‒78.

SLA 1.2 = Jožica Škofic – Januška Gostenčnik – Mojca Horvat – Tjaša Jakop – Karmen Kenda-Jež – Petra Kostelec – Vlado Nartnik – Urška Petek – Vera Smole – Matej Šekli – Danila Zuljan Kumar, Slovenski lingvistični atlas 1: človek (telo, bolezni, družina) 2: komentarji, ur. Jožica Škofic, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011 (Jezikovni atlasi).

SLA 3.2 = Jožica Škofic – Januška Gostenčnik – Vito Hazler – Tjaša Jakop – Karmen Kenda-Jež – Mojca Kumin Horvat – Vlado Nartnik – Nina Pahor – Vera Smole – Matej Šekli – Danila Zuljan Kumar, Slovenski lingvistični atlas 3: kmetovanje 2: komentarji, ur. Jožica Škofic – Matej Šekli – Nina Pahor, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2023 (Jezikovni atlasi).

Šekli 2018 = Matej Šekli, Tipologija lingvogenez slovanskih jezikov, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018.

Prenosi

Objavljeno

08.12.2023

Kako citirati

Gostenčnik, J. (2023). Fonološki opis govora kraja Kapele (SLA T349). Jezikoslovni Zapiski, 29(2), 267–285. https://doi.org/10.3986/JZ.29.2.11

Številka

Rubrike

Slovenski govori na vzhodnem robu (2)