Kontakti publikacije

Poštni naslov

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU Novi trg 4 1000 Ljubljana Slovenija

Glavni kontakt

Peter Weiss
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU Novi trg 4 1000 Ljubljana Slovenija
E-pošta: peter.weiss@guest.arnes.si

Kontakt za tehnično pomoč

Peter Weiss
E-pošta: peter.weiss@guest.arnes.si