Kontakt

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU Novi trg 4 1000 Ljubljana Slovenija

Glavni kontakt

Peter Weiss
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU Novi trg 4 1000 Ljubljana Slovenija

Kontakt za podporo

Peter Weiss