Kontakt

ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
Novi trg 2
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Glavni kontakt

Alenka Jelovšek
Inštitut za slovenski jezik Frana RamovšaZRC SAZU, Novi trg 4, SI-1000 Ljubljana, Slovenia
Telefon +386 1 200 60 08

Kontakt za podporo

Primož Svetek