Analiza besedotvornih sklopov glagola stopiti

  • Boris Kern Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Ključne besede: besedotvorje, stopenjsko besedotvorje, stopnje tvorbe, besedne družine, glagoli premikanja

Povzetek

V prispevku avtor analizira besedotvorne sklope glagola stopiti. Metodološko izhodišče analize predstavlja stopenjsko besedotvorje, ki obravnava tvorjenke iz istega korena v besedotvorni podstavi, in sicer v okviru istega slovarskega pomena. Prikazano bo število tvorjenk po posameznih besedotvornih sklopih in njihova besednovrstna pripadnost (tako splošno kot po posameznih stopnjah tvorjenosti), obremenitev tvorbenih modelov in struktura besedotvornih podsklopov. Namen članka je ugotoviti, kakšne so lastnosti tvorbe iz glagola stopiti oz. kakšna je njegova besedotvorna produktivnost.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Berend 2003 = Małgorzata Berend, Aktywność słowotwórcza czasowników ruchu, v: Słowotwórstwo gniazdowe: historia – metoda – zastosowania, ur. Mirosław Skarżyński, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2003.

Bojar 1979 = Bożenna Bojar, Opis semantyczny czasowników ruchu oraz pojeć związanych z ruchem, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1979.

BSJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika z Odzadnjim slovarjem slovenskega jezika in Besediščem slovenskega jezika z oblikoslovnimi podatki: elektronski vir, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU – DZS, 2000.

F = Korpus slovenskega jezika FidaPLUS 〈http://www.fidaplus.net〉.

Jadacka 1995 = Hanna Jadacka, Rzeczownik polski jako baza derywacyjna: opis gniazdowy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995.

Jakopin 1971 = Franc Jakopin, Glagoli premikanja v slovenščini in ruščini, Seminar slovenskega jezika, literature in kulture: zbornik predavanj 7 (1971), 1–12.

Kern 2010 = Boris Kern, Stopenjsko besedotvorje, Slavistična revija 48 (2010), št. 3, 335–348.

Nb = Besedilni korpus Nova beseda 〈http://bos.zrc-sazu.si/s_beseda.html〉.

Skarżyński 2000 = Mirosław Skarżyński, Liczebniki w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny: studium gniazd słowotwórczych, Kraków: Towarzystwo Wydawnicze »Historia Iagellonica«, 2000.

Skarżyński 2003 = Mirosław Skarżyński, Czasowniki jako centra gniazd słowotwórczych: z prac nad III tomem »Słownika gniazd słowotwórczych współczesnego języka polskiego«, v: Słowotwórstwo gniazdowe: historia – metoda – zastosowania, ur. Mirosław Skarżyński, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2003.

SP = Slovenski pravopis: elektronski vir, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2003.

SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika z Odzadnjim slovarjem slovenskega jezika in Besediščem slovenskega jezika z oblikoslovnimi podatki: elektronski vir, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU – DZS, 2000.

Śmiech 1986 = Witold Śmiech, Derywacja prefiksalna czasowników polskich, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolinskich, 1986.

Šaumjan 1965 = Sebastian Konstantinovič Šaumjan, Strukturnaja lingvistika, Moskva: Nauka, 1965.

Šaumjan – Soboljeva 1968 = Sebastian Konstantinovič Šaumjan – Polina Arkadevna Soboleva, Osnovanija poroždajuščej gramatiki russkogo jazyka, Moskva: Nauka, 1968.

Tihonov 1978 = Andrej Nikolajevič Tihonov, Škol’nyj slovoobrazovatel’nyj slovar’ russkogo jazyka: posobie dlja učaščihsja, Moskva: Prosveščenie, 1978.

Vidovič Muha 1993 = Ada Vidovič Muha, Glagolske sestavljenke – njihova skladenjska podstava in vezljivostne lastnosti: z normativnim slovensko-nemškim vidikom, Slavistična revija 41 (1993), št. 1, 161–192.

Objavljeno
2015-07-27
Kako citirati
1.
Kern B. Analiza besedotvornih sklopov glagola stopiti. JZ [Internet]. 27. julij 2015. [citirano 27. oktober 2021.];17(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2367