Izbrisani slovarski sestavki iz druge, dopolnjene in deloma prenovljene izdaje Slovarja slovenskega knjižnega jezika

 • Nataša Gliha Komac Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
 • Nataša Jakop Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
 • Boris Kern Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
 • Simona Klemenčič Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
 • Domen Krvina Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
 • Nina Ledinek Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
 • Mija Michelizza Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
 • Tanja Mirtič Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
 • Andrej Perdih Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
 • Špela Petric Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
 • Marko Snoj Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
 • Andreja Žele Oddelek za slovenistiko Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani in Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Povzetek

Iz druge, dopolnjene in deloma prenovljene izdaje Slovarja slovenskega knjižnega jezika smo morali zaradi zahteve imetnikov blagovnih znamk Cockta, Superga, Teflon in Tetra Pak po drugačni slovarski obravnavi umakniti slovarske sestavke, ki prikazujejo iz navedenih blagovnih znamk izpeljane občnoimenske besede.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2015-09-17
Kako citirati
Gliha KomacN., JakopN., KernB., KlemenčičS., KrvinaD., LedinekN., MichelizzaM., MirtičT., PerdihA., Petric Špela, SnojM., & ŽeleA. (2015). Izbrisani slovarski sestavki iz druge, dopolnjene in deloma prenovljene izdaje Slovarja slovenskega knjižnega jezika. Jezikoslovni Zapiski, 20(1). https://doi.org/10.3986/jz.v20i1.2288