Jakob Müller, jezikoslovec in slovarnik – sedemdesetletnik

  • Marjeta Humar Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Povzetek

Leta 2011 je praznoval sedemdesetletnico naš sodelavec in prijatelj Jakob Müller. Rodil se je 1. marca 1941 na Grosupljem. Leta 1968 je diplomiral iz slavistike na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Leta 1970 je postal asistent v leksikološki sekciji Inštituta za slovenski jezik, ki je takrat spadal neposredno k Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. Leta 1976 je bil izvoljen v naziv višji strokovni sodelavec, leta 1985 v naziv strokovni svetnik, leta 1994 pa je postal strokovni sodelavec s specializacijo. Od julija 1982 do izdaje zadnje knjige je bil urednik in član glavnega uredniškega odbora Slovarja slovenskega knjižnega jezika (SSKJ). Ob zaključku SSKJ ga je odlikoval takratni predsednik države Milan Kučan, vendar Jakob Müller odlikovanja nekdanjega komunističnega funkcionarja ni sprejel.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2015-07-27
Kako citirati
1.
Humar M. Jakob Müller, jezikoslovec in slovarnik – sedemdesetletnik. JZ [Internet]. 27. julij 2015. [citirano 27. oktober 2021.];17(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2371