Leksikografska praksa pri Čehih in Slovakih

  • Andrej Perdih Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Povzetek

Česká a slovenská výkladová lexikografia na začiatku 21. storočia: súbor príspevkov v rámci medzinárodného projektu Princípy a metódy tvorby výkladového slovníka, ur. Jindra Světlá – Alexandra Jarošová – Albena Rangelova, Brno: Tribun EU, 2011, 220 str

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2015-07-24
Kako citirati
1.
Perdih A. Leksikografska praksa pri Čehih in Slovakih. JZ [Internet]. 24. julij 2015. [citirano 7. julij 2020.];18(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2354