Podrobnosti avtorja

Weiss, Peter, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU