Podrobnosti avtorja

Jazbec, Helena, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU