Podrobnosti avtorja

Žele, Andreja, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU