Arheološki vestnik  je bil ustanovljen leta 1950 kot slovenska znanstvena revija za področje arheologije z interdisciplinarno in mednarodno usmeritvijo. Revijo izdaja Inštitut za arheologijo Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) in izhaja pri Založbi ZRC (soizdajatelj SAZU).

ISSN tiskane različice: 0570-8966, ISSN digitalne različice: 1581- 204 

Indeksiran je v:

AHCI (Arts and Humanities Citation Index), EBSCOERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities), Scopus

Trenutna številka

Letn. 74 (2023): ARHEOLOŠKI VESTNIK
					Poglej Letn. 74 (2023): ARHEOLOŠKI VESTNIK
Objavljeno: 2023-07-14

Celotna številka

Epigrafika

Poglej vse številke