Arheološki vestnik  je bil ustanovljen leta 1950 kot slovenska znanstvena revija za področje arheologije z interdisciplinarno in mednarodno usmeritvijo. Revijo izdaja Inštitut za arheologijo Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) in izhaja pri Založbi ZRC (soizdajatelj SAZU).

ISSN tiskane različice: 0570-8966, ISSN digitalne različice: 1581- 204 

Indeksiran je v:

AHCI (Arts and Humanities Citation Index), EBSCOERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities), Scopus

Trenutna številka

Letn. 75 (2024): ARHEOLOŠKI VESTNIK
Objavljeno: 2024-06-14

Celotna številka

Rimska doba

In memoriam

Poglej vse številke