https://ojs.zrc-sazu.si/av/issue/feed Arheološki vestnik 2020-04-02T15:16:10+02:00 Sneža Tecco Hvala tecco@zrc-sazu.si Open Journal Systems <p>Arheološki vestnik (ISSN tiskane različice: 0570-8966, ISSN digitalne različice: 1581-1204)&nbsp;je bil ustanovljen leta 1950 kot slovenska znanstvena revija za področje arheologije z interdisciplinarno in mednarodno usmeritvijo. Revijo izdaja Inštitut za arheologijo Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) in izhaja pri Založbi ZRC (soizdajatelj SAZU).</p> <p><strong>Vključen/indeksiran je v: </strong><a href="http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=D" target="_blank" rel="noopener"><br></a><a href="http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/arts_humanities_citation_index/">AHCI</a>&nbsp;(Arts and Humanities Citation Index),&nbsp;<a href="https://www.ebscohost.com/" target="_blank" rel="noopener">EBSCO</a>,&nbsp;<a href="http://www.esf.org/">ERIH</a>&nbsp;(European Reference Index for the Humanities),&nbsp;<a title="Scopus" href="https://www.scopus.com/sourceid/97067">Scopus</a></p> <div> <div> <p>&nbsp;</p> </div> </div>