Arheološki vestnik https://ojs.zrc-sazu.si/av <p>Arheološki vestnik (ISSN tiskane različice: 0570-8966, ISSN digitalne različice: 1581-1204)&nbsp;je bil ustanovljen leta 1950 kot slovenska znanstvena revija za področje arheologije z interdisciplinarno in mednarodno usmeritvijo. Revijo izdaja Inštitut za arheologijo Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) in izhaja pri Založbi ZRC (soizdajatelj SAZU).</p> <p><strong>Vključen/indeksiran je v: </strong><a href="http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=D" target="_blank" rel="noopener"><br></a><a href="http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/arts_humanities_citation_index/">AHCI</a>&nbsp;(Arts and Humanities Citation Index),&nbsp;<a href="https://www.ebscohost.com/" target="_blank" rel="noopener">EBSCO</a>,&nbsp;<a href="http://www.esf.org/">ERIH</a>&nbsp;(European Reference Index for the Humanities),&nbsp;<a title="Scopus" href="https://www.scopus.com/sourceid/97067">Scopus</a></p> <div> <div> <p>&nbsp;</p> </div> </div> sl-SI <p>Avtorji jamčijo, da je delo njihova avtorska stvaritev, da v njem niso kršene avtorske pravice tretjih oseb ali kake druge pravice. V primeru zahtevkov tretjih oseb se avtorji zavezujejo, da bodo varovali interese založnika ter da bodo povrnili morebitno škodo.</p> <p>Podrobneje v rubriki: <a href="https://ojs.zrc-sazu.si/av/prispevki">Prispevki</a></p> tecco@zrc-sazu.si (Sneža Tecco Hvala) pkpojs@gmail.com (Primož Svetek) čet, 02 apr 2020 15:16:10 +0200 OJS 3.1.2.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60