Uredništvo

Glavna urednica

Snežana Tecco Hvala, ZRC SAZU Inštitut za arheologijo Novi trg 2 Ljubljana

Izvršna urednica

Andreja Dolenc Vičič, ZRC SAZU Inštitut za arheologijo Novi trg 2 Ljubljana

Uredniški odbor

Marko Dizdar, Institut za arheologiju Zagreb

Andreja Dolenc Vičič, ZRC SAZU Inštitut za arheologijo Ljubljana

Janez Dular, ZRC SAZU Inštitut za arheologijo Ljubljana

Paul Gleirscher, Landesmuseum für Kärnten, Klagenfurt / Celovec

Jana Horvat, ZRC SAZU Inštitut za arheologijo Ljubljana

Zvezdana Modrijan, ZRC SAZU Inštitut za arheologijo Ljubljana

Marjeta Šašel Kos, ZRC SAZU Inštitut za arheologijo Ljubljana

Benjamin Štular, ZRC SAZU Inštitut za arheologijo Ljubljana

Snežana Tecco Hvala, ZRC SAZU Inštitut za arheologijo Ljubljana

Biba Teržan, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Ljubljana

Borut Toškan, ZRC SAZU Inštitut za arheologijo Ljubljana

Peter Turk, Narodni muzej Slovenije Ljubljana

Claudio Zaccaria, Università degli Studi di Trieste, Laboratorio di Epigrafia e Storia Antica, Trieste / Trst