Uredništvo

Glavna urednica

Zvezdana Modrijan, ZRC SAZU Inštitut za arheologijo Novi trg 2 Ljubljana

Izvršna urednica

Lucija Lavrenčič, ZRC SAZU Inštitut za arheologijo Novi trg 2 Ljubljana

Uredniški odbor

Marko Dizdar, Institut za arheologiju Zagreb

Gerald Grabherr, Universität Innsbruck

Federico Bernardini, Università Ca'Foscari Benetke

Jana Horvat, ZRC SAZU Inštitut za arheologijo Ljubljana

Boštjan Laharnar, Narodni muzej Slovenije Ljubljana

Lucija Lavrenčič, ZRC SAZU Inštitut za arheologijo Ljubljana

Tina Milavec, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Zvezdana Modrijan, ZRC SAZU Inštitut za arheologijo Ljubljana

Anja Ragolič, ZRC SAZU Inštitut za arheologijo Ljubljana

Benjamin Štular, ZRC SAZU Inštitut za arheologijo Ljubljana

Biba Teržan, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Ljubljana

Borut Toškan, ZRC SAZU Inštitut za arheologijo Ljubljana

Anton Velušček, ZRC SAZU Inštitut za arheologijo Ljubljana