Potencial interdisciplinarnih raziskav človeških skeletnih posmrtnih ostankov: četverni grob s poznoantičnega grobišča Bled – Pristava

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/AV.75.11

Ključne besede:

interdisciplinarne raziskave, pozna antika, osteologija, paleopatologija, histologija, stabilni izotopi, aDNA

Povzetek

Analize človeških tkiv iz arheoloških kontekstov pomembno pripomorejo k razumevanju posameznikov in družb v preteklosti. Na primeru četvernega groba 336–339 s poznoantičnega grobišča Bled – Pristava predstavljamo potek in rezultate celostne interdisciplinarne raziskave, ki združuje nekaj pri raziskovanju skeletnih tkiv najpogosteje izvedenih analiz, rezultate teh pa povezujemo v širši arheološki in zgodovinski kontekst.

Na podlagi zbranih podatkov je mogoče sklepati, da so bili štirje pokojniki, oče s hčerama in sinom, v skupni grob položeni sočasno in premišljeno, morda zaradi posebnih okoliščin ob smrti. Grobni pridatki postavijo kontekst v sredino 6. st., radiokarbonsko datiranje pa v čas 5. in prve polovice 6. st. Analize stabilnih izotopov kažejo nihanja v prehrani skozi različna življenjska obdobja, povezana s spremembo prehrane in fiziološkim stresom. Rezultati interdisciplinarne študije, izvedene na posmrtnih ostankih štirih oseb, prikazujejo, kako se različne analize dopolnjujejo in/ali med seboj potrjujejo, kako velik je njihov domet pri razumevanju življenja in smrti obravnavanih oseb ter kakšen je njihov potencial za razumevanje življenja celotnih skupnosti v določenih zgodovinskih obdobjih.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Tamara Leskovar

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Oddelek za arheologijo
Center za interdisciplinarne raziskave v arheologiji
Zavetiška 5
SI-1000 Ljubljana

Timotej Knific

Narodni muzej Slovenije
Muzejska ulica 1
SI-1000 Ljubljana

Irena Zupanič Pajnič

Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani
Inštitut za sodno medicino
Korytkova 2
SI-1000 Ljubljana

Doris Potočnik

Inštitut Jožef Stefan
Jamova cesta 39
SI-1000 Ljubljana

Matija Črešnar

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Oddelek za arheologijo
Center za interdisciplinarne raziskave v arheologiji
Zavetiška 5
SI-1000 Ljubljana

Literatura

ALQAHTANI et al. 2010 = S. J. AlQahtani, M. P. Hector, H. M. Liversidge 2010, Brief Communication: The London Atlas of Human Tooth Development and Eruption. – American Journal of Physical Anthropology 142/3, 481–490.

ALT et al. 2014 = K. W. Alt, C. Knipper, D. Peters, W. Müller, A.-F. Maurer, I. Kollig, N. Nicklisch, C. Müller, S. Karimnia, G. Brandt, C. Roth, M. Rosner, B. Mende, B. R. Schöne, T. Vida, U. von Freeden 2014, Lombards on the Move – An Integrative Study of the Migration Period Cemetery at Szólád, Hungary. PLOS ONE 9/11, e110793–. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0110793

AUFDERHEIDE et al. = A. C. Aufderheide, C. Rodríguez-Martín, O. Langsjoen 2011, The Cambridge Encyclopedia of Human Paleopathology. – Cambridge.

BATAILLE et al. 2021 = C. P. Bataille, Jaouen, K., Milano, S., Trost, M., Steinbrenner, S., Crubézy, É., Colleter, R. 2011, Triple sulfur-oxygen-strontium isotopes probabilistic geographic assignment of archaeological remains using a novel sulfur isoscape of western Europe. – PLOS ONE 16/5, e0250383. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0250383

BAUSOVAC, M. 2011, Študija poznoantične lončenine iz utrjene višinske naselbine Rifnik pri Šentjurju. – Doktorska disertacija / PhD thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno / unpublished).

BEAUMONT, J., J. GEBER 2013, Victims and survivors: Stable isotopes Used to Identify Migrants From the Great Irish Famine to 19th Century London. – American Journal of Physical Anthropology 150/1, 87–98.

BEAUMONT et al. 2013 = J. Beaumont, A. Gledhill, J. Lee-Thorp, J. Montgomery 2013, Childhood Diet: A closer examination of the Evidence from Dental Tissues using Stable Isotope Analysis of Human Dentine. Archaeometry 55/2, 277–295.

BEAUMONT, J., J. MONTGOMERY 2016, The Great Irish Famine: Identifying Starvation in the Tissues of Victims Using Stable Isotope Analysis of Bone and Incremental Dentine Collagen. – PLOS ONE 11/8, e0160065. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0160065

BEAUMONT et al. 2018 = J. Beaumont, E. C. Atkins, J. Buckberry, H. Haydock, P. Horne, R. Howcroft, K. Mackenzie, J. Montgomery 2018, Comparing apples and oranges: Why infant bone collagen may not reflect dietary intake in the same way as dentine collagen. – American Journal of Physical Anthropology 167, 524–540.

BITENC, P. 2023, Prazgodovinsko Grobišče na Pristavi na Bledu. Raziskave v letih 1975–1978 / Prehistoric ceme- tery at Pristava in Bled. Archaeological investigations in 1975–1987. – Arheološki vestnik 74, 385–427. https://doi.org/10.3986/AV.74.13

BITENC, P., T. KNIFIC 2001, Od Rimljanov do Slovanov. Predmeti. – Ljubljana.

BRATOŽ, R. 2014, Med Italijo in Ilirikom. Slovenski prostor in njegovo sosedstvo v pozni antiki.– Zbirka zgodovinskega časopisa 46, Dela I. razreda SAZU 39.

BRATOŽ, R. 2016, La produzione e il consumo di alimenti nella provincia della Venetia et Histria al tempo dei Goti Orientali. – Antichita Altoadriatice 84, 131–158.

BRENNER, Ch. 2007, DNA-VIEW 2007. User Guide. – Oakland.

BRICKLEY, M., J. BUCKBERRY 2018, Undertaking sex assessment. – V: P. D. Mitchell, M. Brickley (ur.), Updated Guidelines to the Standards for Recording Human Remains. – Reading.

BRICKLEY, M., R. IVES 2008, The bioarchaeology of metabolic bone disease. – Oxford.

BRICKLEY, M., J. McKINLEY (ur.) 2004, Guidelines to the Standards for Recording Human Remains. – IFA Paper No. 7. – Reading.

BROTHWELL, D. R. 1981, Digging up Bones. The Excavation, Treatments, and Study of Human Skeletal Remains. – Ithaca, London.

BROWN et al. 1988 = T. A. Brown, D. E. Nelson, J. S. Vogel, J. R. Southon 1988, Improved collagen extraction by modified Longin method. – Radiocarbon 30/2, 171–177.

BUIKSTRA, J. E., D. H. UBELAKER (ur.) 1994, Standards for data collection from human skeletal remains. – Arkansas Archaeological Survey Research Series 44.

BURT et al. 2013 = N. M. Burt, D. Semple, K. Waterhouse, N. C. Lovell 2013, Identification and interpretation of joint disease in paleopathology and forensic anthropology. – Springfield.

CASTIGLIONI, E., M. ROTTOLI 2013, Broomcorn millet, foxtail millet and sorghum in North Italian Early Medieval sites. – Post Classical Archaeologies 3, 131–144.

CIGLENEČKI, S. 2000, Tinje nad Loko pri Žusmu: poznoantična in zgodnjesrednjeveška naselbina = Tinje oberhalb von Loka pri Žusmu. – Opera Instituti archaeologici Sloveniae 4. https://doi.org/10.3986/9789610503279

CIGLENEČKI, S. 2023, Between Ravenna and Constan- tinople. Rethinking Late Antique Settlement Patterns. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 46. https://doi.org/10.3986/9789610507369

CIGLENEČKI et al. 2011 = S. Ciglenečki, T. Milavec, Z. Modrijan 2011, Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu. Naselbinski ostanki in interpretacija / Late antique fortified settlement Tonovcov grad near Kobarid. Settlement remains and interpretation – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 23. https://doi.org/10.3986/9789612545840

CIGLENEČKI et al. 2020 = S. Ciglenečki, T. Milavec, Z. Modrijan 2020, Korinjski hrib in poznoantične vojaške utrdbe v Iliriku / Korinjski hrib and late antique military forts in Illyricum. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 39. https://doi.org/10.3986/9789610502555

ČREŠNAR et al. 2019 = M. Črešnar, S. Kiszter, M. Mele, K. Peitler, A. Vintar (ur.) 2019, Plants–Animals–People. Lively archaeological landscapes of Styria and NE Slovenia / Pflanzen–Tiere–Menschen. Lebendige archäologische Landschaften der Steiermark und NO Slowenien / Rastline–živali–ljudje. Žive arheološke krajine avstrijske Štajerske in SV Slovenije. – Schild von Steier Bh. 10.

DROR, D. K., L. H. ALLEN 2018, Overview of Nutrients in Human Milk. – Advances in Nutrition 9, 278–294.

EŞIAN, D., A. L. MONEA 2011, Morphological and developmental characteristics of the Hertwig’s epithelial root sheath and its involvement in the root growth and development of the immature teeth. – Acta Medica Transilvanica 21, 117–120.

FOGEL et al. 1989 = M. L. Fogel, N. Tuross, D. W. Owsley 1989, Nitrogen isotope tracers of human lactation in modern and archaeological populations. – Carnegie Institution of Washington Yearbook 88, 111–117.

FULLER et al. 2003 = B. T. Fuller, M. P. Richards, S. A. Mays 2003, Stable carbon and nitrogen isotope variations in tooth dentine serial sections from Wharram Percy. – Journal of Archaeological Science 30/12, 1673–1684.

FULLER et al. 2006a = B. T. Fuller, T. I. Molleson, D. A. Harris, L. T. Gilmour, R. E. M. Hedges 2006, Isotopic Evidence for Breastfeeding and Possible Adult Dietary Differences from Late/Sub-Roman Britain. – American Journal of Physical Anthropology, 129/1, 45–54.

FULLER et al. 2006b = B. T. Fuller, M. P. Richards, S. A. Mays 2003, Detection of breastfeeding and weaning in modern human infants with carbon and nitrogen stable isotope ratios. – American Journal of Physical Anthropology 129/2, 279–293.

GAŠPERŠIČ et al. 2013 = D. Gašperšič, J. Jan, I. Štamfelj 2013, Tvorba zobnih tkiv v korenini. – Zobozdravstveni vestnik 68, 48–54.

GEBER, J., E. MURPHY 2012, Scurvy in the Great Irish Famine: Evidence of Vitamin C Deficiency From a Mid-19th Century Skeletal Population. – American Journal of Physical Anthropology 148/4, 512–524.

GYULAI, F. 2006, Historical plant-biodiversity in the Car- pathian Basin. – V: E. Jerem, Z. Mester, R. Benczes (ur.), Archaeological and Cultural Heritage Preservation, 63–72.

HAKENBECK et al. 2017 = S. E. Hakenbeck, J. Evans, H. Chapman, E. Fothi 2017, Practising pastoralism in an agricultural environment: An isotopic analysis of the impact of the Hunnic incursions on Pannonian populations. – PLOS ONE 12/3, e0173079. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0173079

HEDGES et al. 2007 = R. E. M. Hedges, C. Clement, L. Thomas, T. C. O`Connell 2007, Collagen turnover in the adult femoral mid-shaft: Modeled from anthropogenic radiocarbon tracer measurements. – American Journal of Physical Anthropology 133/2, 808–816.

HILL, P. A. 1998, Bone remodelling. – British journal of orthodontics 252, 101–107.

HUMMEL, S., H. SCHUTKOWSKI 1993, Aroaches to the Histological Age Determination of Cremated Human Remains. – V: G. Grupe, A. N. Garland (ur.), Histology of Ancient Human Bone: Methods and Diagnosis: Proce- edings of the “Palaeohistology Workshop” held from 3–5 October 1990 at Göttingen. – Berlin, Heidelberg.

IACUMIN et al. 2014 = P. Iacumin, E. Galli, F. Cavalli, L, Cecere 2014, C4-consumers in southern Europe: the case of Friuli V.G. (NE-Italy) during early and central Middle Ages. – American Journal of Physical Anthropology 154/4, 561–574.

KELLER et al. 2019 = M. Keller, M. A. Spyrou, C. L. Scheib, G. U. Neumann, A. Kröpelin, ... J. Krause, J. 2019, Ancient Yersinia pestis genomes from across Western Europe reveal early diversification during the First Pandemic (541-750), Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 116/25, 12363–12372.

KNIFIC, T. 1983, Bled v zgodnjem srednjem veku. – Doktorska disertacija / PhD thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno / unpublished).

KNIFIC, T. 2004, Arheološki sledovi blejskih prebivalcev iz pozne antike in zgodnjega srednjega veka. – Bled 1000 let, Blejski zbornik 2004, 93–117.

KNIFIC, T. 2008a, Rajska ptica in konjiček z Bleda. – Razgledi muzejskega društva Bled za leto 2008, 3–6. KNIFIC, T. 2008b, Zgodovina arheoloških raziskovanj v

Blejskem kotu. Forschungsgeschichte im Bleder Win- kel. – V: A. Pleterski (ur.) 2008, 13–25. https://doi.org/10.3986/9789612545413

KRAAN, P. M. van der, W. B. van den BERG 2007, Osteophytes: relevance and biology. – Osteoarthritis and Cartilage 15/3, 237–244.

LARRALDE et al. 2007 = M. Larralde, A. Santos Munoz, P Boggio, V. D Gruccio, I. Weis, A. Schygiel 2007, Scurvy in a 10-month-old boy. – International Journal of Dermatology 46/2, 194–198.

LEBEN-SELJAK, P. 1996, Antropoloska analiza poznoantičnih in srednjeveških grobišč Bleda in okolice (Anthropological analysis of late antiquity and medieval necropolises at Bled and surroundings). – Doktorska disertacija / PhD thesis, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (ne- objavljeno / unpublished).

LEWIS, M. 2017, Juvenile Arthropathies, Circulatory, and Endocrine Disorders. – V: M. Lewis (ur.), Paleopathology of children. Identification of Pathological Conditions in the Human Skeletal Remains of Non-Adults, 245–265. – San Diego.

LIGHTFOOT et al. 2012 = E. Lightfoor, M. Šlaus, T. C. O’Connell 2012, Changing Cultures, Changing Cuisines: Cultural Transitions and Dietary Change in Iron Age, Roman, and Early Medieval Croatia. – American Journal of Physical Anthropology 148/4, 543–556.

MARTIN et al. 1998 = R. B. Martin, D. B. Burr, N. A. Sharkey 1998, Analysis of Bone Remodeling. – V: R. B. Martin, D. B. Burr, N. A. Sharkey (ur.), Skeletal Tissue Mechanics, 79–125. – New York.

McGLYNN, G. 2007, Using 13C-, 15N-, and 18O stable isotope analysis of human bone tissue to identify transhuman- ce, high altitude habitation and reconstruct palaeodiet for the early medieval Alpine population at Volders, Austria. – Doktorska disertacija / PhD thesis, Fakul- tät für Biologie der Ludwig-Maximilians Universität München. https://edoc.ub.uni-muenchen.de/7327/1/McGlynn_George.pdf.pdf

MILAVEC, T. 2007, Prispevek h kronologiji S-fibul v Sloveniji / A contibution to the chronology of S-fibulae in Slovenia. – Arheološki vestnik 58, 333–355.

MILAVEC, T. 2020, Late Antique fortified hilltop settle- ments in Slovenia: fifteen years later. – V: E. Cavada, M. Zagermann (ur.), Alpine Festungen 400–1000. Chronologie, Räume und Funktionen, Netzwerke, Interpretationen / Fortezze Alpine (secoli V–X). Cronologia, spazi e fun- zioni, sistemi, interpretazioni, Münchner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte 68, 159–174.

MILAVEC, T. 2023, Hilltop sites in Slovenia between the 5th-10th centuries. – V: P. Pergola, G. Castiglia, E. E. K. Hanna, I. Martinetto, J.-A. Segura (ur.), Perchement et Réalités Fortifiées en Méditerranée et en Europe, Vème-Xème Siècles / Fortified Hilltop Settlements in the Mediterranean and in Europe (5th-10th centuries), 347–356. – Oxford.

MILES, A. E. W. 2001, The Miles Method of Assessing Age from Tooth Wear Revisited. – Journal of Archaeological Science 28/9, 973–982.

MILLARD, A. R. 2000, A model for the effect of weaning on nitrogen isotope ratios in humans. – V: G. A. Go- odfriend (ur.), Perspectives in Amino Acid and Protein Geochemistry, 51–59. – New York.

MITCHELL, P. D., M. BRICKLEY 2017, Updated Guidelines to the Standards for Recording Human Remains. – Reading. MODRIJAN, Z., T. MILAVEC 2011, Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu. Najdbe / Late antique fortified settlement Tonovcov grad near Kobarid. Finds. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 24. https://doi.org/10.3986/9789612545871

MORENO-LARRAZABAL et al. 2015 = A. Moreno-Larrazabal, A. Teira-Brion, I. Sopelana-Salcedo, I. Arraz-Otegui, L. Zapata, 2015, Ethnobotany of millet cultivation in the north of the Iberian Peninsula. – Vegetation History and Archaeobotany 244, 541–554.

MOSKOW, B. S., P. M. CANUT 1990, Studies on root enamel. Enamel pearls. A review of their morphology, localization, nomenclature, occurrence, classification, histogenesis and incidence. – Journal of clinical periodontology 175, 275–281.

MOTUZAITE-MATUZEVICIUTE et al. 2016 = G. Motuzaite-Matuzeviciute, J. Jacob, S. Telizhenko, M. K. Jones 2016, Miliacin in palaeosols from an Early Iron Age in Ukraine reveal in situ cultivation of broomcorn millet. – Archaeological and Anthropological Sciences 81, 43–50.

NEHLICH, O. 2015, The alication of sulphur isotope analyses in archaeological research: A review. – Earth-Science Reviews 142, 1–17.

NICHOLLS, R. A. 2017, More than bones. An investigation of life, death and diet in later prehistoric Slovenia and Croatia. – Doktorska disertacijam / PhD thesis, Fa- culty of Life Sciences, University of Bradford. https://bradscholars.brad.ac.uk/bitstream/handle/10454/16764/More Than Bones. R. Nicholls. 2018.pdf

ORTNER, D. J. 2003, Identification of pathological conditions in human skeletal remains. – San Diego.

PALADIN et al. 2020 = A. Paladin, N. Moghaddam, A. E. Stawinoga, I. Siebke, V. Depellegrin, U. Tecchiati, S. Lösch, A. Zink 2020, Early medieval Italian Alps: reconstructing diet and mobility in the valleys. – Archaeological and Anthropological Sciences 12/82. https://doi.org/10.1007/s12520-019-00982-6.

PAVLOVIČ, D. 2017, Začetki zgodnjeslovanske poselitve Prekmurja / Beginnings of the Early Slavic settlement in the Prekmurje region, Slovenia. – Arheološki vestnik 68, 349–386.

PLETERSKI, A. 2008, Zgodnjesrednjeveška naselbina na Blejski Pristavi. Najdbe / Frühmittelalterliche Siedlung Pristava in Bled. Funde. – Opera Instituti archaeologici Sloveniae 14. https://doi.org/10.3986/9789612545413

POSSENTI, E. 1994, Gli orecchini a cestello altomedievali in Italia. – Ricerche di archeologia altomedievale e medievale 21.

ROTTOLI, M. 2014, Reflections on Early Medieval resources in northern Italy: The archaeobotanical and archaeozoological data. – Quaternary Internationa 346, 20–27.

SAGADIN, M., M. ROGELJ 1997, Ajdna nad Potoki. – Ljubljana.

SCHAEFER et al. 2009 = M. Schaefer, S. M. Black, L. Scheuer 2009, Juvenile osteology: a laboratory and field manual. – Amsterdam, London.

SKEDROS et al. 2013 = J. G. Skedros, A. N. Knight, G. C. Clark, C. M. Croeder, V. M. Dominguez, S. Qui, D. M. Mulhern, S. W. Donahue, B. Busse, B. I. Husley, M. Zedda, S. M. Sorenson 2013, Scaling of Haversian canal surface area to secondary osteon bone volume in ribs and limb bones. – American Journal of Physical Anthropology 151/2, 230–244.

STEINEGGER et al. 2019 = A. Steinegger, A. G. Heiss, S. Wiesinger 2019, Untersuchungen unter der Pfarrkirche Hl. Jakobus d. Ältere auf der Frauenburg bei Unzmarkt (Murtal, Steiermark, Österreich). – V: M. Črešnar et al. 2019, 116–121.

TOMAZO-RAVNIK, T., T. POGAČNIK 1975, Antropološka obravnava osteološkega gradiva. – V: M. Slabe, Dravlje. Grobišče iz časov preseljevanja ljudstev. – Situla 16, 143–157.

TOŠKAN, B., A. RAGOLIČ 2021, L’allevamento del bestiame nella regione alpina sud-orientale tra IV e VI secolo d.C. – V: M. Buora, S. Magnani, L. Villa (ur.), Italia settentrionale e regioni dell‘arco alpino tra V e VI sec. d.C. Atti del convegno (15–17 aprile 2021). – Storia e archaeologia 1, 411–425.

TURK, R. 1981, Antropološka obdelava skeletov iz 5. do 7. stoletja izkopanih na Bledu v letih 1975 do 1978. – Diplomska naloga / Diploma thesis, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno / unpublished).

VIDA, T. 2012, Das Gräberfeld neben dem Horreum in der Innenbefestigung von Keszthely-Fenékpuszta. – V: O. Heinrich-Tamáska (ur.), Keszthely-Fenékpuszta im Kontext spätantiker Kontinuitätsforschung zwischen Noricum und Moesia. – Castellum Pannonicum Pelsonense 2, 397–456.

WIECHMANN, I., G. GRUPE 2005, Detection of Yersinia pestis DNA in two early medieval skeletal finds from Aschheim (Upper Bavaria, 6th century A.D.). – American Journal of Physical Anthropology 126/1, 48–55

ZAGORC, B. 2022, Starodavna DNA: kratka predstavitev tematike ter njen pomen za razumevanje preteklosti / Ancient DNA: A Short Introduction of the Field and

its Influence on our Understanding of the Past. – Arheo 39, 43–68.

ZENÓBIO et al. 2015, E. G. Zenóbio, T. R. Vieira, R. P. C. Bustamante,., H. E. Gomes, J. A. Shibli, R. V. Soares 2015, Enamel Pearls Implications on Periodontal Disease. – Case Reports in Dentistry 2015, 1–3.

ZUPANIČ PAJNIČ, I. 2016, Forenzična genetika. – Ljubljana.

ZUPANIČ-PAJNIČ et al. 2017 = I. Zupanič-Pajnič, T. Zupanc, J. Balažic, Ž. M. Geršak, O. Stojković, I. Skadrić, M. Črešnar, Prediction of autosomal STR typing success in ancient and Second World War bone samples. – Forensic science international Genetics 27, 17–26.

ZUPANIČ-PAJNIČ et al. 2023a = I. Zupanič-Pajnič, Ž. M. Geršak, T. Leskovar, M. Črešnar 2023, Kinship analysis of 5th- to 6th-century skeletons of Romanized indigenous people from the Bled–Pristava archaeological site. – Forensic science international: Genetics 65, 1–7.

ZUPANIČ-PAJNIČ et al. 2023b = I. Zupanič-Pajnič, T. Leskovar, M. Črešnar 2023, Improving kinship pro- bability in analysis of ancient skeletons using identity SNPs and MPS technology. – International journal of legal medicine 137, 1007-1015.

Prenosi

Objavljeno

2024-06-14

Kako citirati

Leskovar, T., Knific, T., Zupanič Pajnič I., Potočnik D., & Črešnar M. (2024). Potencial interdisciplinarnih raziskav človeških skeletnih posmrtnih ostankov: četverni grob s poznoantičnega grobišča Bled – Pristava. Arheološki Vestnik, 75, 323–354. https://doi.org/10.3986/AV.75.11

Številka

Rubrike

Pozna antika in zgodnji srednji vek