Žarna grobova kulture Somogyvár-Vinkovci z najdišča Slivnica 3B pri Mariboru

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/AV.75.19

Ključne besede:

Slivnica pri Mariboru, grobovi, keramika, kultura Somogyvár-Vinkovci, sredina 3. tisočletja pr. n. št.

Povzetek

V članku sta predstavljena grobova, ki sta bila na najdišču Slivnica 3B odkrita ob gradnji avtoceste Slivnica–Draženci. Na najdišču sicer prevladujejo rimskodobni ostanki, tako naselbinski kot grobovi, nekaj je bilo tudi ostankov zgodnjesrednjeveških zemljank, žarna grobova 12 in 13 pa predstavljata najstarejši najdbi. Na podlagi primerjave najdb ju lahko uvrstimo v kulturo Somogyvár-Vinkovci iz sredine 3. tisočletja pr. n. št., v prehodno obdobje med bakreno in bronasto dobo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Gojko Tica

Tica Sistem d. o. o.
Planina 45
SI-6232 Planina

PJP d.o.o.
Trga Alfonza Šarha 1
SI-2310 Slovenska Bistrica

Primož Predan

PJP d. o. o.
Trga Alfonza Šarha 1
SI-2310 Slovenska Bistrica

Literatura

BÁNDI, G. 1984, Somogyvár-Gruppe. – V: N. Tasić (ur.), Kulturen der Frühbronzezeit des Karpatenbeckens und Nordbalkans. – Balkanološki institut SANU. Posebna izdanja 22. Serija Balcano-Pannonica, 125–132.

BONDÁR, M. 1995, Early Bronze Age patterns in South- West Transdanubia. – Antaeus 22, 197–264.

BONDÁR, M. 2003, Kora bronzkori telep Nagykanizsa – Inkey kápolnán. – Zalai Múzeum 12, 49–77.

HIRSCHLER, I. 2009, Vinkovačka kultura. – V: L. Čataj (ur.), Josipovac Punitovački – Veliko polje I. Zaštitna arheološka istraživanja na trasi autoceste A5. Eneolitičko, bronča- nodobno i srednjovjekovno naselje, 141–171. – Zagreb.

KRAMBERGER, B. 2021, Slivnica 2B. – Arheologija na avtocestah Slovenije 91. https://www.zvkds.si/sl/knjiznica/slivnica

KULCSÁR, G. 2009, The beginnings of the Bronze Age in the Carpathian basin. The Makó–Kosihy–Čaka and the Somogyvár–Vinkovci cultures in Hungary. – Varia Archaeologica Hungarica 23.

MARKOVIĆ, Z. 1981, Vučedolska kultura u sjeverozapad- noj Hrvatskoj (The Vucedol culture in north-western Croatia). – Arheološki vestnik 32, 219–290.

STRMČNIK GULIČ, M. 1998, Jutri bi lahko bilo že prepozno: dosežki arheoloških raziskav na trasi avtoceste. – Maribor.

STRMČNIK GULIČ, M. 2003a, Slivnica pri Mariboru 1. – V: D. Prešeren (ur.), Zemlja pod vašimi nogami. Arheologija na avtocestah Slovenije. Vodnik po najdiščih, 237–238. – Ljubljana.

STRMČNIK GULIČ, M. 2003b, Slivnica pri Mariboru 2. – V: D. Prešeren (ur.), Zemlja pod vašimi nogami. Arheologija na avtocestah Slovenije. Vodnik po najdiščih, 239. – Ljubljana.

ŠAVEL, I. 2006, The Excavation Site „Behind Raščica near Krog“ - the Settlement of the Somogyvár-Vinkovci Culture. – Zalai Múzeum 15, 135–148.

ŠAVEL , I., S. SANKOVIČ 2010, Za Raščico pri Krogu I/ II. – Arheologija na avtocestah Slovenije 13. https://www.zvkds.si/sl/knjiznica/za-raščico-pri-krogu

TASIĆ, N. 1984, Die Vinkovci-Kultur. – V: N. Tasić (ur.), Kulturen der Frühbronzezeit des Karpatenbeckens und Nordbalkans. – Balkanološki institut SANU. Posebna izdanja 22. Serija Balcano-Pannonica, 15–32.

VELUŠČEK, A., K. ČUFAR 2003, Založnica pri Kamniku pod Krimom na Ljubljanskem barju – naselbina kulture Somogyvár-Vinkovci / Založnica near Kamnik pod Krimom on the Ljubljansko barje (Ljubljana Moor) - a settlement of the Somogyvár-Vinkovci Culture. – Arheološki vestnik 54, 123–158.

Prenosi

Objavljeno

2024-06-14

Kako citirati

Tica, G., & Predan, P. (2024). Žarna grobova kulture Somogyvár-Vinkovci z najdišča Slivnica 3B pri Mariboru. Arheološki Vestnik, 75, 619–628. https://doi.org/10.3986/AV.75.19

Številka

Rubrike

Gabrovčev dan 2022