Arheološki vestnik  je bil ustanovljen leta 1950 kot slovenska znanstvena revija za področje arheologije z interdisciplinarno in mednarodno usmeritvijo. Revijo izdaja Inštitut za arheologijo Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) in izhaja pri Založbi ZRC (soizdajatelj SAZU).

Arheološki vestnik was founded in 1950 as a Slovenian archaeological journal with an interdisciplinary and international character. It is issued by Institute of Archaeology of the Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts and published by Založba ZRC (co-publisher SAZU).

ISSN tiskane različice: 0570-8966, ISSN digitalne različice: 1581- 204 

Indeksiran je v:

AHCI (Arts and Humanities Citation Index), EBSCOERIH (European Reference Index for the Humanities), Scopus

Trenutna številka

Letn. 7 Št. 1-2 (1956): ARHEOLOŠKI VESTNIK
Objavljeno: 2020-04-02
Poglej vse številke