Author Details

Ravnik, Mojca, Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana

 • Vol 34, No 2 (2005) - Razprave in razgledi / Articles and Essays
  SV. ŠTEFAN V ZANIGRADU OB DESETLETNICI ŽEGNANJA KONJ. POPRAVKI IN DOPOLNITVE
  ST. STEPHEN'S DAY CELEBRATIONS IN ZANIGRAD. AFTER TEN YEARS OF THE BLESSING OF HORSES. CORRIGENDA ET ADDENDA
  Abstract  PDF
 • Vol 33, No 1 (2004) - Razprave in razgledi / Articles and Essays
  SV. ŠTEFAN V ZANIGRADU, PRAZNIK SORODSTVA, VASI IN SOSESKE
  THE FEAST OF ST. STEPHEN IN ZANIGRAD. CELEBRATION OF KINSHIP, VILLAGE, AND NEIGHBORHOOD
  Abstract  PDF