O RECEPCIJI IN PRODUKCIJI HARMONIJE. NEKAJ IZHODIŠČ NA PRIMERU ŠKOROMATOV
ON THE RECEPTION AND PRODUCTION OF HARMONY. SOME POINTS OF DEPARTURE BASED ON THE ŠKOROMATI

Jurij Fikfak

DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2005340205

Abstract

Avtor razpravlja o dilemi, pred katero je (bil) postavljen pretekli in sodobni raziskovalec ljudskega življenja. Mnogi izvajalci ponujajo raziskovalcu harmonično, idealnotipsko podobo ritualne prakse, s katero želijo opozoriti na preteklo harmonijo. Na ta način se lahko  raziskovalec ujame v podobe sveta, s katerimi izvajalec oblikuje vaško identiteto in s katerimi zamrzne čas; na drugi strani pa lahko raziskovalec odkrije kontekst neravnin, znotraj katerih poteka njegovo raziskovanje, kot samopredstavitev lokalne skupnosti in njenih najpomembnejših predstavnikov.

***

The author discusses a dilemma faced by previous and contemporary researchers of folk life. Many performers offer the researcher a harmonic, ideal-typical image of a ritual practice through which they wish to draw attention to former harmony. In this way the researcher can become wrapped up in images of the world through which the performers shape the identity of the village and can serve to freeze time – or the researcher may discover the contexts of the unevenness within which his or her research takes place as the self-presentation of a local community and its significant representatives.

Keywords

harmonija; informator; raziskovalec; tujec; outsider // harmony; informer; researcher; ritual; outsider

Full Text:

PDF

References

Bourdieu, Pierre. 1978. Postface. V: Reflections on Fieldwork in Morocco. Berkeley: A Quantum book, University of California/Princeton Press.

Eisch, Katharina in Marion Hamm. 2001. Einleitung. V: Eisch, Katharina and Marion Hamm (ur.), Poesie des Feldes. Beiträge zur ethnographischen Kulturanalyse. Tübingen: Tübinger Vereinigung für Volkskunde (Untersuchungen des Ludwig-Uhland Instituts 93): 11–23.

Fikfak, Jurij. 1999. “In principi je bila Basida” – in njen po-ustvarjalec. Traditiones 28 (1): 29–34.

Glasser, William. 1985. Positive Addiction. New York: HarperPerennial.

Hale, Carl S. 1993. Time Dimensions and the Subjective Experience of Time. Journal of Humanistic Psychology 33 (1). DOI: http://dx.doi.org/10.1177%2F0022167893331006

Ingold, Tim (ur.). 1996. Key Debates in Anthropology. London and New York: Routledge.

Kuret, Niko. 1984. Maske slovenskih pokrajin. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Kuret, Niko. 1997. Opuscula selecta. Poglavja iz ljudske kulture. Ljubljana: SAZU.

Lozica, Ivan. 1989. Aurea Aetas. V: Rihtman-Auguštin, Dunja in Maja Povrzanović (ur.), Folklore and Historical Process / Folklor i povijesni proces. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku: 33–40.

Portis-Winner, Irene. 2002. Semiotics of Peasants in Transition. Slovene Villagers and Their Ethnic Relatives in America. Durham in London: Duke University Press.

Soeffner, Hans Georg. 1989. Auslegung des Alltags – Der Alltag der Auslegung. Zur wissenssoziologischen Konzeption einer sozialwissenschaftlichen Hermeneutik. Frankfurt am Main: Suhrkamp (Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft 785).

Soeffner, Hans Georg. 1992. Die Ordnung der Rituale. Die Auslegung des Alltags 2. Frankfurt am Main: Suhrkamp (Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft 993).DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2005340205

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Traditiones

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

SCImago Journal & Country RankSaveSaveSave