Archives

2018

Cover Page

Vol 47, No 3 (2018): SACRED SPACE AND PLACE AND THEIR SYMBOLIC ADOPTION / SVETI PROSTOR IN KRAJ IN NJUNO SIMBOLNO PRISVAJANJE

Edited by / Uredili Jelka Vince Pallua & Ingrid Slavec Gradišnik

Selected papers of the panel “Sacred Space and Place and their Symbolic Adoption” organized by the WG Group Space-Lore and Place Lore at the SIEF Congress Ways of Dwelling: Crisis - Craft – Creativity (Göttingen, Germany, 2017) focus on symbolic representations of space, mental mapping, adoptions and inscribing of meaning of the individual, as well as of the community into sacred spaces and places in Israel, Guatemala, Finland, and Austria.

Izbrani članki panela »Sveti prostor in kraj in njuna simbolna prisvojitev«, ki ga je organizirala delovna skupina Space-Lore and Place-Lore na kongresu SIEF Načini bivanja: Kriza – moč – ustvarjalnost (Göttingen, Nemčija, 2017) obravnavajo simbolne predstavitve prostora, mentalno zemljevidenje, prisvojitve ter individiualne in skupnostne vpise v svete prostore in kraje v Izraelu, Gvatemali, na Finskem in v Avstriji. 

Cover Page

Vol 47, No 2 (2018): INTERDISCIPLINARNI SPLET HUMANISTIČNIH RAZISKAV / AN INTERDISCIPLINARY MISCELLANEA OF HUMANIST RESEARCH

Uredila / Edited by Marjetka Golež Kaučič

Vprašanja mitologije in mitofobije, individualnega glasbenega izvajanja in samoizraznosti ruskega glasbenika in harmonikarja, čustveno in barvno zaznavanje ljudske glasbe in drugih glasbenih zvrsti, nova izražanja strahu in travmatičnih doživetij, produkcija balad na letakih v Londonu v 18. stoletju, pes v filmu, nacionalni simboli in koncept avtohtone vrste se razvrščajo v preplet humanističnih raziskav kot tudi kognitivnih in tehnoloških.

Issues of mythology and mythophobia, the individual musical performance and musical self-expression of a Russian musician and accordion player, emotional and color perception of folk music and other genres, new expressions of fear and traumatic experiences, the production of broadside ballads in London in the eighteenth century, the dog in film, national symbols, and the concept of native species all enter into an interlacing of humanistic, cognitive, and technical research.

Cover Page

Vol 47, No 1 (2018): CULTURAL HERITAGE OF THE GREAT WAR / KULTURNA DEDIŠČINA PRVE SVETOVNE VOJNE

Edited by / Uredila Božidar Jezernik & Jurij Fikfak

The First World War, also known as the Great War, which lasted from 1914 to 1918, left a significant mark on the twentieth century. It radically changed the demographic composition of Europe (over sixteen million people were killed), resulted in the dissolution of four empires (Austria-Hungary, Russia, Germany, and the Ottoman Empire), had a crucial impact on European values, inspired the search for the new man during the interwar period, and ultimately significantly influenced the shaping, perception, and reception of cultural heritage.

Prva svetovna vojna ali Velika vojna od 1914 do 1918 je bistveno zaznamovala dvajseto stoletje. Usodno je vplivala na demografsko podobo Evrope, saj je umrlo nad 16 milijonov ljudi, na konec štirih imperijev (Avstro-Ogrske, Rusije, Nemčije in Osmanskega cesarstva), usodno je vplivala na njene vrednote in na iskanje po novem človeku med obema vojnama, nenazadnje na oblikovanje, percepcijo in recepcijo kulturne dediščine.


2017

Cover Page

Vol 46, No 3 (2017): AD HONOREM MARKO TERSEGLAV

Uredili / Edited by Marija Klobčar & Marjeta Pisk

Cover Page

Vol 46, No 1-2 suppl. (2017): ALPE - ADRIA / ALPE - JADRAN

Edited by / Uredila Jurij Fikfak & Klaus Schönberger

Cover Page

Vol 46, No 1-2 (2017): AD HONOREM MARIJA STANONIK ET MOJCA RAVNIK

Uredili / Edited by Monika Kropej Telban & Saša Poljak Istenič

2016

Cover Page

Vol 45, No 3 (2016): ESTONIA ONLINE

Edited by / Uredila Mare Kõiva & Jurij Fikfak
Cover Page

Vol 45, No 2 (2016): AD HONOREM JULIJAN STRAJNAR

Uredili / Edited by Mojca Kovačič & Urša Šivic

2015

Cover Page

Vol 44, No 3 (2015)

Uredila / Edited by Jurij Fikfak & Ingrid Slavec Gradišnik
Cover Page

Vol 44, No 2 (2015): AD HONOREM MIRKO RAMOVŠ

Uredili / Edited by Rebeka Kunej & Ingrid Slavec Gradišnik
Cover Page

Vol 44, No 1 (2015): TRIGLAVSKI NARODNI PARK – STRATEGIJE / TRIGLAV NATIONAL PARK – STRATEGIES

Uredili / Edited by Jurij Fikfak, Tatiana Bajuk Senčar & Dan Podjed


2013

Cover Page

Vol 42, No 2 (2013): TRIGLAVSKI NARODNI PARK / TRIGLAV NATIONAL PARK

Uredili / Edited by Jurij Fikfak, Tatiana Bajuk Senčar & Dan Podjed
Cover Page

Vol 42, No 1 (2013)

Uredili / Edited by Ingrid Slavec Gradišnik & Tatiana Bajuk Senčar

2012

Cover Page

Vol 41, No 2 (2012): CULTURAL HERITAGE / KULTURNA DEDIŠČINA

Edited by / Uredila Ingrid Slavec Gradišnik
Cover Page

Vol 41, No 1 (2012): RITUAL YEAR 7 / RITUALNO LETO 7

Edited by / Uredila Jurij Fikfak & Laurent Sébastien Fournier


2010

Cover Page

Vol 39, No 2 (2010)

Uredila / Edited by Jurij Fikfak & Ingrid Slavec Gradišnik
Cover Page

Vol 39, No 1 (2010): SRBI V SLOVENIJI, SLOVENCI V SRBIJI / SERBS IN SLOVENIA, SLOVENIANS IN SERBIA

Uredili / Edited by Ingrid Slavec Gradišnik & Dragana Radojičić

2009

Cover Page

Vol 38, No 1 (2009): AD HONOREM MILKO MATIČETOV ET ZMAGA KUMER

Uredili / Edited by Ingrid Slavec Gradišnik & Marjetka Golež Kaučič

2008

Cover Page

Vol 37, No 1 (2008)

Uredil / Edited by Jurij Fikfak

2007

Cover Page

Vol 36, No 2 (2007)

Uredila / Edited by Ingrid Slavec Gradišnik
Cover Page

Vol 36, No 1 (2007): SENSES AND RELIGION / ČUTI IN RELIGIJA

Edited by / Uredila Jurij Fikfak & Gábor Barna

2006

Cover Page

Vol 35, No 2 (2006): GREGOR KREK (1840-1905)

Uredil / Edited by Jurij Fikfak
Cover Page

Vol 35, No 1 (2006)

Uredila / Edited by Ingrid Slavec Gradišnik

2005

Cover Page

Vol 34, No 2 (2005)

Uredila / Edited by Ingrid Slavec Gradišnik & Jurij Fikfak
Cover Page

Vol 34, No 1 (2005): O DRUŽBENI VLOGI LJUDSKE PESMI / ON THE SOCIAL ROLE OF FOLK SONG

Edited by / Uredili Marija Klobčar, Jurij Fikfak & Marjeta Pisk

2004

Cover Page

Vol 33, No 1 (2004)

Uredila / Edited by Jurij Fikfak & Ingrid Slavec Gradišnik

1 - 36 of 36 Items