DINAMIČNOST ŽANRSKEGA SISTEMA SLOVENSKE SLOVSTVENE FOLKLORE V 19. IN 20. STOLETJU
GENRE SYSTEM DYNAMISM IN NINETEENTH- AND TWENTIETH- CENTURY SLOVENIAN LITERARY FOLKLORE

Marija Stanonik

DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2008370206

Abstract

Članek je zamišljen kot zbirnik dosedanjih raziskav in prikaz odprtih vprašanj, ki naj spodbudijo nadaljnje delo na tem področju. Načelna dinamičnost žanrskega sistema je s sinhronega vidika strnjeno prikazana analiza o razmerju med slovstveno folkloro in literaturo [Stanonik 2006]. Na diahroni osi se omenjena dinamičnost kaže predvsem v terminologizaciji. Objavljeni viri s težiščem v 19. stoletju dokazujejo, da se je terminologija, ko je bila v protestantizmu [Stanonik 2007] prvič zapisana slovensko, do danes spreminjala pri vseh folklornih žanrih. Sledi predstavitev terenske terminologije iz zbirke Glasovi 1988–2008. Končno so predstavljene (večinoma še ne dokončne definicije posameznih folklornih žanrov [Stanonik 1999] in premislek o njihovem kontekstu (na podlagi avtopsije in s pomočjo zbirke Glasovi).

***

This article gathers studies to date and presents open issues that should facilitate further work in this area. The general dynamism of the genre system is presented from a synchronic viewpoint in an analysis of the relationship between literary folklore and literature (Stanonik 2006). On the diachronic axis, this dynamism is primarily reflected in the introduction of terminology. Sources, especially those published in the nineteenth century, demonstrate that terminology has been changing in all folklore genres from the sixteenth century (Stanonik 2007), when it was first recorded in Slovenian, up to the present. This is followed by a presentation of field terminology used in the collection Glasovi (Voices) from 1988 to 2008. In conclusion, definitions of individual folklore genres (Stanonik 1999) are presented (although the majority of them are still not final) in addition to a reflection on their context (based on direct observation and the Glasovi collection).

Keywords

slovstvena folklora; žanri; zgodovina folkloristike; terminologija; zbirke slovstvene folklore // literary folklore; genres; history of folklore studies; terminology; literary folklore collections

Full Text:

PDF

References

VIRI / SOURCES

ROKOPISNI ODDELEK NUK [LJUBLJANA]

Janez N. Primic, Smešne historice. Rokopisna zapuščina. Ms 361, Mapa L, ovoj g, lista A in B.

Matevž Ravnikar-Poženčan, zvezek II, Stare medljudne pesmi, zložene pred devetnajstim stoletjam. MS 483.

Matevž Ravnikar-Poženčan, zvezek III, Stare medljudne pesmi, zložene pred devetnajstim stoletjam. 1833. MS 483.

ČASOPISJE

Drobtinice. Učitelam ino učencam, starišam ino otrokam v podvučenje ino za kratek čas. 1846–1901 [Celovec: A. M. Slomšek]:

- Drobtinice. 1846. Drobtinice 1.

- Drobtinice. 1847. Drobtinice 2.

- Drobtinice. 1849. Drobtinice 5.

- Drobtinice. 1853. Drobtinice 8.

- Drobtinice. 1854. Drobtinice 9.

- Drobtinice. 1856. Drobtinice 11.

- Drobtinice. 1862. Drobtinice 16.

Jezičnik. 1 (1863)–30 (1892) [ur. Josip Marn; Ljubljana: J. Rudolf Milic]:

- Jezičnik. 1879. Jezičnik 17: 8, 63, 65.

- Jezičnik. 1882. Jezičnik 20: 26, 32.

- Jezičnik. 1885. Jezičnik 23: 84–92.

- Jezičnik. 1886. Jezičnik 24: 81.

- Jezičnik. 1887. Jezičnik 25: 1–2, 4, 45.

- Jezičnik. 1890. Jezičnik 28: 5.

Kmetijske in rokodelske novice:

- Kmetijske in rokodelske novice. 1859. Poženčan, Pravlice iz Krajnskega. Kmetijske in rokodelske novice 17 (13): 102–103; 17 (14): 110; 17 (17): 133–134; 17 (23): 180–181, 187–188, 194–195.

Kranjska čbelica 1830–1848 [ur. M. Kastelic; Ljubljana: J. Blaznik]:

- Kranjska čbelica. 1832. Kranjska čbelica 3.

- Kranjska čbelica. 1833. Kranjska čbelica 4.

Slovenska bčela. Podučen in kratkočasen list. Tečaj 1, št. 1 (1850)–Tečaj 4, št. 27 (1853) [Celovec: Kleinmayr]:

- Slovenska bčela. 1850. [B. n. a.] Verbsko jezero pri Celovcu: 2–4

Slovenski glasnik. Lepoznansko-podučen list. Tečaj 1, št. 1 (1858)–Tečaj 11, št. 6 (1868) [Celovec: Anton Janežič]:

- Slovenski glasnik. 1858. J. Bohinc, Ajdovo zerno. Narodska pripovedka. SG 1.

- Slovenski glasnik. 1859a. F. Kočevar, Domača povest Mlinarjev Janez. SG 2: 30.

- Slovenski glasnik. 1859b. Slovenske humoreske (Po narodnih pravljicah spisal Vicko Dragan). SG: 75–77.

- Slovenski glasnik. 1859c. J. Vijanski, O kačah (Narodna povest). SG 2: 182.

- Slovenski glasnik. 1859d. A. Vijanski, Narodne pripovedke. SG 2: 187–188.

- Slovenski glasnik. 1860a. Verbovske anekdote. Po narodnih pravljicah spisal Vicko Dragan. SG 1: 85–88.

- Slovenski glasnik. 1860b. M. Kračmanov [= Matija Valjavec], Lisica in kozika. SG (1): 90–91.

- Slovenski glasnik. 1860c. M. Kr[ačmanov], Slovenski besednik. SG (1): 121.

- Slovenski glasnik. 1860č. A. Kos, Čuden strah (Narodna pripovedka). SG (1): 166–172.

- Slovenski glasnik. 1860d. [B. n. a.]. Literarno oznanilo. SG (2): 55.

- Slovenski glasnik. 1863. M. Kračmanov, Narodna pripovedka. SG (5): 155–156.

- Slovenski glasnik. 1864a. J. Volčič, Narodna povest, v ljudskem narečji, zapisana poleg Pazina v Istri SG (9): 285–288.

- Slovenski glasnik. 1864b. D. Trstenjak, Okun ali Ostrež. SG (10): 313.

- Slovenski glasnik. 1865a. J. Jurčič, Praznik posvečuj! SG (1): 11.

- Slovenski glasnik. 1865b. [B. n. a.]. Tihotapec. Pripovedka iz domačega življenja kranjskih Slovencev. SG (2, 3, 4): 33, 68, 98 sl.

- Slovenski glasnik. 1865c. [B. n. a.]. Narodske pesmi. SG (1. 2, 3, 4): 26–27, 59–60, 92–93, 154–155.

- Slovenski glasnik. 1865d. [B. n. a.]. Včasih se domač slovničar tudi od tujca lahko kaj nauči. SG (7): 219.

- Slovenski glasnik. 1866. J. Volčič, Narodna povedica. SG (10): 346.

- Slovenski glasnik. 1867. F. Kočevar, Pomenki o naših literarnih zadevah. SG (14): 218–220.

Vedež. Časopis za šolsko mladost. Tečaj 1 (1848) – tečaj 3 (1850) [Ljubljana: Rozalija Eger].

- Vedež. 1848. [B. n. a]. Mlada in stara veverca. Vedež 1 (2): 99–100.

- Vedež. 1848. Detomil, Oče in sin. Vedež 1: 111–112.

- Vedež. 1848. [B. n. a.]. Osel in koza. Vedež 1: 142–143.

- Vedež. 1848. Vedež 1 (2): 144, 152, 191.

- Vedež. 1848. Vedež: 15–16, 144, 208.

- Vedež. 1848. A. Praprotnik, Bčela in golobček (Basen). Vedež 1 (2): 168.

- Vedež. 1849. J. Dolinski, Zastavica. Vedež (3/I, 4/I, 5/I, 8/I, 10/I, 11/I, 12/I, 22/II): 8, 24, 32, 40, 64, 80, 88, 96, 176.

- Vedež. 1849. [B. n. a.]. Kratkočasnica. Vedež (7/I, 11/I, 18/I, 23/II, 25/II): 56, 88, 144, 167, 183–184, 200.

- Vedež. 1849. [B. n. a]. Smešnica. Vedež (24/II, 26/II): 192, 208.

Vrtec. 1 (1) 1871–75 (2) 1944/45 [V Ljubljani: I. Tomšič].

- Vrtec. 1896. A. Maier, Iz mojega spisovnika. Vrtec 26: 79, 95, 111, 144, 160, 175, 191.

- Vrtec. 1900. Zoran, Kaj so nam pripovedovali naš dedek? Vrtec 30: 22–23, 37–38.

ZBIRKA GLASOVI (ur. M. Stanonik) [Ljubljana: Kmečki glas, 1988–2006; Celje: Mohorjeva družba, 2007–]:

- 1. Černigoj, Franc. 1988. Javorov hudič.

- 2. Tomšič, Marjan. 1989. Noč je moja, dan je tvoj.

- 3. Medvešček, Pavel. 1991. Na rdečem oblaku vinograd rase.

- 4. Dolenc, Janez. 1992. Zlati Bogatin.

- 5. Cvetek, Marija. 1993. Naš voča so včas zapodval.

- 6. Kocjan, Danila in Jelka Hadalin. 1993. Bejži zlodej, baba gre.

- 7. Zajc - Jarc, Mihaela. 1993. Duhan iz Višnje Gore.

- 8. Gričnik, Anton. 1995. Noč ima svojo moč, Bog pa še večjo.

- 9. Rešek, Dušan. 1995. Brezglavjeki.

- 10. Repanšek, Marta. 1995. Bajže s Koroške.

- 11. Kleindienst, Lidija. 1995. Bam knapa vzela, bam zmeraj vesela.

- 12. Žele, Andreja. 1996. Kaku so živejli in si dejlali kratek cejt.

- 13. Krajczar, Karel. 1996. Kralič pa Lejpa Vida.

- 14. Piko, Martina. 1996. Iz semena pa bo lipa zrasla.

- 15. Primc, Jože. 1997. Okamneli mož.

- 16. Karničar, Andrej. 1997. Jezerske štorije.

- 17. Glasenčnik, Igor. 1998. Strah me je gratalo.

- 18. Gričnik, Anton. 1998. Farice.

- 19. Krejan, Marija. 1999. Vse sorte je že blou.

- 20. Zupan, Marjan. 1999. Rpečnekova vučca.

- 21. Dolšek, Ida. 2000. Kaku se kej narod rihta.

- 22. Dolenc, Janez. 2000. Kres na Gebljici.

- 23. Stanonik, Marija. 2001. Bela Ljubljana.

- 24. Kastelic, Zlata in Jože Primc. 2001. Krvapivc.

- 25. Morato, Nada. 2002. Mrak eno jutrnja.

- 26. Verdinek, Bojana. 2002. Lesene cokle.

- 27. Kerševan, Nada in Marija Krebelj. 2003. Düša na bicikli.

- 28. Kure, Bogomira. 2004. Zgodbe ne moreš iz žakla zvrnit.

- 29. Ožbolt, Milena. 2004. Andrejeva stopinja.

- 30. Štrancar, Marija. 2005. Frk, čez drn – frk, čez trn.

- 31. Oblak Milčinski, Tatjana. 2006. Svi šle wakapawat turšca na mah.

- 32. Morato, Nada. 2007. Kruh in ribe.

- 33. Podpečan, Blaž. 2007. Têdi ni blo tək ko dôns.

- 34. Ajtnik, Elizabeta, Alojz Peserl, Milena Lozar in Jelka Pšajd. 2008. Lüdi so gučali. Povedke iz zahodnih in osrednjih Slovenskih goric.

- 35. Stres, Peter, Pavel Medvešček, Viljena Devetak, Janez Dolenc in Danila Zuljan Kumar. 2008. Zlata koza pod razvalinami. Vjedence in druge folklorne pripovedi iz Brd in okolice Gorice.

DRUGE ZBIRKE

Debevec, Janez. 1808. Kleine Erzahlungen / Majhine perpovedvanja. Ljubljana.

Dolenc, Milan. 1999. Zagovori v slovenski ljudski medicini. (Uredili in dopolnili Z. Zupanič Slavec in M. Makarovič.) Ljubljana: Inštitut za zgodovino medicine Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani.

Gabršček, Andrej. 1894. Národne pripovedke v Soških planinah. [2 zv.] Gorica: Goriška tiskarna A. Gabršček.

Kelemina, Jakob. 1930. Bajke in pripovedke slovenskega ljudstva. Celje: Mohorjeva družba.

Kotnik, France. 1924. Storije I. Prevalje: Družba sv. Mohorja.

Kühar, Števan. 1988. Ljudsko izročilo Prekmurja [zbral in uredil V. Novak]. Murska Sobota: Pomurska založba, 163–166.

Lovrenčič, Joža. 1921. Gorske pravljice. Gorica: Goriška matica.

Pšajd, Jelka. 2005. Še zdaj, na te sveti den, moreš preklinjati? Psovke in kletvice iz Pomurja in Porabja [zbrala J. Pšajd]. Murska Sobota: Pokrajinski muzej.

Radešček, Rado. 1995–96. Slovenske legende I, II. Idrija: Založba Bogataj.

___

LITERATURA / REFERENCES

Aškerc, Anton. 1896. [oc.]. Velikorussija narodnyja pjesni. Izdal A. I. Sobolevski, I. tom. Ljubljanski zvon 16: 178–183.

Bajuk, Marko. 1928. [oc.]. Mera v slovenski narodni pesmi. Dom in svet 41: 288.

Basar, Jernej. 1734. Conciones iuxta libellum Exercitiorum S. P. Ignatii… in singulas anni Dominicas…= Pridige is bukviz imenvanih Exercitia s. ozheta Ignazia… sloshene na usako nedelo zhes lejtu. Labaci: typis, Adami Friderici Reichardt.

Bausinger, Hermann. 1968. Formen der 'Volkspoesie'. Berlin: Schmidt.

Brinar, Josip. 1901. Anton Martin Slomšek kot pedagog. Celje: D Hribar.

Debeljak, Tine. 1925/26. Narodna pesem in mi. Križ na gori [Ljubljana] 2: 118–120.

Dolgan, Marjan in Janko Kos. 1987. Anekdota. V: Enciklopedija Slovenije 1. Ljubljana: Mladinska knjiga, 78.

Erjavec, Fran. 1875. Iz potne torbe. Letopis Matice slovenske: 79, 80, 82–83.

Erjavec, Fran. 1883. Iz potne torbe. Letopis Matice slovenske 1882–1883: 195–351.

Fikfak, Jurij. 1980. Dr. roman in pravljica, pričevalca dveh načinov življenja. Glasnik SED 20 (2): 67–68.

Flere, Pavel (ur.). 1924. Pripovedne slovenske narodne pesmi. Ljubljana: Učiteljska tiskarna.

Grafenauer, Ivan. 1942. Prakulturne bajke pri Slovencih. Etnolog 14: 2–45.

Grafenauer, Ivan. 1973. Kratka zgodovina starejšega slovenskega slovstva. Celje: Mohorjeva družba (Znanstvena knjižnica. Nova serija; 1).

Jarnik, Urban. 1814. Sber lepih ukov sa slovensko mladino. Celovec: Joanes Leon.

Jolles, André. 1930. Einfache Formen. Legende, Sage, Mythe, Rätsel, Spruch, Kasus, Memorabile, Märchen, Witz. Halle: Forschungsinstitut für Neuere Philologie Leipzig, Neugermanistische Abteilung.

Kimovec, Franc. 1917. Zunanji vplivi na slovensko narodno pesem. Dom in svet 30: 163–212.

Kociančič, Štefan. 1865. Vraže primorskih Slovencev. V: Miklošič, Fran (ur.), Slovensko berilo za osmi gimnazijalni razred. Dunaj: V ces. kralj. zalogi šolskih bukev, 126.

Koruza, Jože. 1970. Valentin Vodnik. V: Valentin Vodnik, Izbrano delo. Ljubljana: Mladinsko knjiga (Kondor; 116), 107–164.

Kos, Janko. 1992. Legenda. V: Enciklopedija Slovenije 6. Ljubljana: Mladinska knjiga, 117–118.

Kos, Janko in Ksenija Dolinar (ur.). 1982. Slovenska književnost. Ljubljana: Cankarjeva založba (Leksikoni Cankarjeve založbe).

Kotnik, France. 1944. Pregled slovenskega narodopisja. V: Ložar, Rajko (ur.), Narodopisje Slovencev I. Ljubljana: Klas, 21–52.

Kovačič, Franc. 1934. Služabnik božji Anton Martin Slomšek, knezoškof lavantinski. 1. del. Celje: Družba sv. Mohorja, 75.

Krelj, Sebastjan. 1966 (1567). Postila slovenska. V: Rupel (ur.) 1966, 317.

Kumer, Zmaga. 1975. Pesem slovenske dežele. Maribor: Založba Obzorja.

Lihačov, Demetrij S. 1972. Poetika stare ruske književnosti. Beograd: Srpska književna zadruga.

Lužar, F. F. 1900. Narodni izrazi. V: Zbornik znanstvenih in poučnih razprav II. Ljubljana: Slovenska matica, 26–53.

Matičetov, Milko. 1956. Ljudska proza. V: Legiša, Lino (idr. ur.), Zgodovina slovenskega slovstva I. Ljubljana: Slovenska matica, 119–138.

Matičetov, Milko. 1973. Basmi koroških Slovencev. V: Prunč, Erich in Avguštin Malle (ur.), Koroški kulturni dnevi 1969. Zbornik predavanj. Maribor: Obzorja, 188–197.

Matičetov, Milko. 1984. Pesmi o Marku (Knezu, Kraljeviču…) na Slovenskem. Traditiones 13: 49–58.

Merkù, Pavle. 1972. Narečne pridige Petra Podreka. Peter Podreka, Štiri pridige. V: Letopis za leto 1971. Trst: Narodna in študijska knjižnica, 29–31.

Murko, Anton Janez. 1833. Deutsch-Slowenisches und Slowenisch-Deutsches Handwörterbuch / Slovénsko-Némshki in Némshko-Slovénski rozhni besédnik. Grätz: Verlag der Franz Ferdtl'schen Buchhandlung, Johann Lorenz Greiner.

Murko, Anton Janez. 1850. Theoretisch-practische Grammatik der Slowenischen Sprache in Steiermark, Kärnten, Krain und dem illyrischen Küstenlande. [2. izd.] Grätz 1850.

Nežmah, Bernard. 1997. Kletvice in psovke. Sociološki aspekti verbalnih konfliktnih komunikacij. Ljubljana: Nova revija.

Novak, Vilko. 1949. Gradivo Jožefa Košiča za etnografijo Prekmurja. Slovenski etnograf 2: 100–110.

Parapat, Janez. 1871. Turški boji v XV. in XVI. veku s posebnim ozirom na Slovence. Ljubljana: Matica Slovenska.

Pohlin, Marko. 1789. Kmetam sa potrebo inu pomozh ali Uka polne vesele, inu shalostne pergodbe te vasi Mildhajm, sa mlade inu stare ludy. Na Duneju: per Christianu Grosserju.

Polajžer, Tina. 2007. Istra v Tomšičevih Šavrinkah z etnološkega in folklorističnega vidika [Diplomsko delo]. Maribor: Pedagoška fakulteta.

Polívka, Jiři. 1931–32. (oc.). Bajke in pripovedke slovenskega ljudstva. Z mitološkim uvodom. Uredil Jakob Kelemina. V: Germanoslavica. Voerteljahrsschrift für die Erforschung der germanisch-slavischen Kulturbeziehungen. Praha, 619–628.

Poljanec, Janez in Franc Hrastelj. 1962. Knjiga o Slomšku. Zbornik ob stoletnici smrti. Celje: Mohorjeva družba, 1962.

Prijatelj, Ivan. 1902. Psihologični paralelizem /s posebnim ozirom na motiv slovenske narodne pesmi. V: Zbornik znanstvenih in poučnih spisov. IV. zv. Ljubljana: Slovenska Matica, 1–22.

Primic, Janez Nepomuk. 1813. Némshko-Slovénske branja = Deutsch-Slovenisches Lesebuch. V Némshkim Gradzu: Josef Miller.

Reichmayr, Michael. 2003. Ardigata! Krucinal! Ein slowenisches Schimpfwörterbuch, basierend auf Arbeiten von Josef Matl (1897-1974) zum deutsch-slawischen Sprach- und Kulturkontakt. Graz: Artikel-VII-Kulturverein für Steiermark; Laafeld: Pavelhaus = Potrna: Pavlova hiša.

Res, Alojzij. 1924. Bistvo narodne pesmi. Dom in svet 37: 207–213.

Rogerij Ljubljanski. 1731. Palmarium empyreum I. Celovec.

Rogerij Ljubljanski. 1743. Palmarium empyreum II. Celovec.

Rupel, Mirko (ur.). 1966. Slovenski protestantski pisci. [2., dop. izd.] Ljubljana: DZS.

Slomšek, Anton Martin. 1857. Blaže in Nežica v nedeljskej šoli. Celovec [reprint: Celje 1991].

Slomšek, Anton Martin. 1878. Antona Martina Slomšeka Zbrani spisi. Druga knjiga: Basni, prilike in povesti (zbral in uredil Mihael Lendovšek). Celovec.

Slomšek, Anton Martin. 1879. Antona Martina Slomšeka Zbrani spisi. Tretja knjiga: Životopisi (zbral in uredil Mihael Lendovšek). Celovec.

Slomšek, Anton Martin. 1885. Antona Martina Slomšeka Zbrani spisi. Četrta knjiga: Različno blago (zbral, uredil in izdal Mihael Lendovšek). Celovec.

Stabej, Jože. 1997. Slovensko-latinski slovar. Po Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1680–1710). Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC.

Stanonik, Marija. 1980. Ustno slovstvo. V: Baš, Angelos (ur.), Slovensko ljudsko izročilo. Ljubljana: Cankarjeva založba, 195–206.

Stanonik, Marija. 1990. Janez Vajkard Valvasor in slovstvena folklora v njegovem duhovnem obzorju. V: Vovko, Andrej (ur.), Valvasorjev zbornik. Referati s simpozija v Ljubljani 1989. Ljubljana: SAZU, 287–310.

Stanonik, Marija. 1995. Povedka. V: Enciklopedija Slovenije 9. Ljubljana: Mladinska knjiga, 204.

Stanonik, Marija. 1995. Pravljica. V: Enciklopedija Slovenije 9. Ljubljana: Mladinska knjiga, 227–228.

Stanonik, Marija. 1998. Kakor ti meni, tako jaz tebi! V: Kržišnik, Erika (ur.), Seminar slovenskega jezika, literature in kulture (Zbornik predavanj). Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi / tuji jezik, Oddelek za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete, 187–201.

Stanonik, Marija. 1999. Slovenska slovstvena folklora. Ljubljana: DZS (Klasje).

Stanonik, Marija. 2001. Teoretični oris slovstvene folklore. Ljubljana: Založba ZRC, 298–301.

Stanonik, Marija. 2004a. Kočevarska slovstvena folklora (Primerjava in slovenske vzporednice), / Gottscheer Folklore (Vergleich und slowenische Parallelen). V/In: Kočevarska folklora (v šegah, navadah, pravljicah, povedkah, legendah in drugih folklornih izročilih) / Gottscheer Volkstum (in Sitte, Brauch, Märchen, Sagen, Legenden und anderen Volkstümlichen Überlieferungen) [zbral Wilhelm Tschinkel; ur. Alojzij Pavel Florjančič in Marija Stanonik] Ljubljana: Založba ZRC, 229–280 /541–600.

Stanonik, Marija. 2004b. Slovene Proverbs through the Time. V: »Igniculi sapientiae« (János-Baranyai-Decsi-Festschrift. Budapest (Series of the National Széchenyi Library and Osiris Publishing), 175–195.

Stanonik, Marija. 2005a. Poljanskim povedkam in pravljicam na pot. V: Nekoč je bilo jezero. Škofja Loka (Doneski; 10), 25.

Stanonik, Marija. 2005b. [oc.]. Reichmayr 2003. Slovstvena folkloristika [Ljubljana] 4 (1): 35–36.

Stanonik, Marija. 2006. Razmerje med slovstveno folkloro in literaturo glede na žanrsko problematiko. V: Novak - Popov, Irena (ur.), Slovenska kratka pripovedna proza. Ljubljana: Filozofska fakulteta (Obdobja. Metode in zvrsti; 23), 589–603.

Stanonik, Marija. 2007. Začetki in spremembe slovenske terminologije pri posameznih folklornih žanrih. V: Orel, Irena (ur.), Razvoj slovenskega strokovnega jezika. Ljubljana: Univerza v Ljubljani / Filozofska fakulteta / Oddelek za slovenistiko / Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik (Obdobja. Metode in zvrsti; 24), 301–323.

Stanonik, Marija. 2008. Poetika folklornih pripovedih iz arhivirane zbirke Gašperja Križnika. V: Stanonik, Marija (idr. ur.), Gašper Križnik in njegov čas (1848–1904). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Stanonik, Marija (ur.). 1995. V deveti deželi. Sto slovenskih pravljic iz naših dni. Ljubljana: Mladinska knjiga (Zlata ptica).

Stanonik, Marija (ur.). 2005. Poženčanove pravljice [zapisal Matevž Ravnikar; zbrala, uredila, spremno besedo in opombe napisala M. Stanonik]. Radovljica: Didakta.

Škrabec, Stanislav. 1994. Ponatis platnic časopisa Cvetje z vertov sv. Frančiška 1880–1890. V: Škrabec, Stanislav, Jezikoslovna dela 1. Nova Gorica: Frančiškanski samostan Kostanjevica.

Škrabec, Stanislav. 1995. Ponatis platnic časopisa Cvetje z vertov sv. Frančiška 1902–1915. V: Škrabec, Stanislav, Jezikoslovna dela 3. Nova Gorica: Frančiškanski samostan Kostanjevica.

Škrabec, Stanislav. 1998. Ponatis neplatničnih del časopisa Cvetje z vertov sv. Frančiška in sestavkov od drugod ter pisma. V: Škrabec, Stanislav, Jezikoslovna dela 4. Nova Gorica: Frančiškanski samostan Kostanjevica.

Šolar, Jakob. 1967. Spremna beseda. V: Breznik, Anton, Življenje besed. Maribor: Obzorja.

Štrekelj, Karel. 1894. Slovarski doneski iz živega jezika narodovega. V: Letopis Matice slovenske za leto 1894, 1–61.

Štrekelj, Karel. 1896. Prinos k poznavanju tujih besed v slovenščini. V: Letopis Matice slovenskeza leto 1896, 138–167.

Terseglav, Marko. 1997. Stare žalostne ali o humorju v ljudskem pesništvu. V: Jakopin, Franc in France Novak (ur.), Zbornik Slavističnega društva Slovenije 5. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 112–116.

Trubar, Primož. 1966 (1557). Tiga noviga testamenta ena dolga predguvor 1557. V: Rupel (ur.) 1966, 88.

Trubar, Primož. 1966 (1558). En regišter… Ena kratka postila 1558. V: Rupel (ur.) 1966, 94.

Trubar, Primož. 1966 (1562). Artikuli oli dejli te prave, stare vere krščanske 1562. V: Rupel (ur.) 1966, 237.

Trubar, Primož. 1966 (1566). Ta celi psalter Davidov 1566. V: Rupel (ur.) 1966, 179.

Trubar, Primož. 1966 (1575). Katehismus z dvejma izlagama 1575. Posvetilo. V: Rupel (ur.) 1966, 237.

Trubar, Primož. 1975. Slovenska cerkovna ordninga. Ljubljana: Mladinska knjiga (Kondor; 153).

Verbinc, France. 1968. Slovar tujk. Ljubljana: Cankarjeva založba, 407.

Vertovec, Matija. 1850. Shodni ogovori. Ljubljana: J. Blaznik, 1.

Vidic, Franc. 1897. [oc.]. Slovenske narodne pesmi… drugi snopič. Ljubljanski zvon 17: 186.

Vijanski, Janko. 1898. Narodno blago (Nekaj pregovorov, vraž in nekaj rekov o vremenu, v bližini Vač). Dom in svet 11: 384, 288.

Vodnik, Valentin. 1970. Izbrano delo. Ljubljana: Mladinska knjiga (Kondor).

Vraz, Stanko. 1952. Slovenska djela I. [Ur. A. Slodnjak]. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti (Noviji pisci hrvatski; 5), 263–265.DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2008370206

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Traditiones

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

SCImago Journal & Country RankSaveSaveSave