Author Details

Slavec Gradišnik, Ingrid, Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana