Letn. 24, št. 2 (2018)

Jezikoslovni zapiski

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF

Kazalo

Metka Furlan PDF
Novi etimološki slovar slovenskega jezika kot rastoči spletni slovar: dodatek 2018

Tina Lengar Verovnik PDF
Obravnava kratic v prenovljenih pravopisnih pravilih: novosti in spremembe

Tomaž Petek PDF
Socialne in funkcijske zvrsti v slovenskem jezikoslovju

Manca Černivec PDF
Uresničevanje dopolnjenega komunikacijskega modela pri obravnavi slovničnih tem v gimnaziji

Eva Pori PDF
Sodobni gledališkolektorski pristop: ob analizi drame Hodnik Matjaža Zupančiča

Mladen Uhlik, Andreja Žele PDF
Brezosebne zgradbe v slovenščini: kontrastiva z drugimi južnoslovanskimi jeziki in ruščino

Anita Pavić Pintarić, Sanja Škifić PDF (English)
A Loanword as a Marker of Spatial Movement: The Case of Špancirfest

Nikolina Miletić PDF
Modifikationen von Sprichwörtern in kroatischen DaF-Lehrwerken

Rafał Szeptyński PDF
Reguła Vaillanta w świetle kanonu staro-cerkiewno-słowiańskiego

Anastasija Preobraženskaja [Anastasija Preobraženskaja] PDF
«Зверонравные люди»: нравоучительные exempla в проповедях Симеона Полоцкого [«Zveronravnye ljudi»: nravoučitel’nye exempla v propovedjah Simeona Polockogo]

Zoran Ranković PDF (Serbian)
Monografija o imenima Pomenika manastira Krušedola

Mija Michelizza PDF
Enclave RAE – spletni portal za jezikovne uporabnike španščine

Tjaša Jakop PDF
Druga Mednarodna sociolingvistična konferenca (ICS-2)

Janez Orešnik PDF
Moj stik z jeziki in z jezikoslovjem v obdobju 1965–1980