Search


 
Issue Title
 
Vol 40, No 3 (2011): REAL AND VIRTUAL SPACES OF FOLKLORE STUDIES / REALNI IN VIRTUALNI PROSTORI FOLKLORISTIKE FOLKLORA MED PRETEKLOSTJO IN PRIHODNOSTJO. PARTIZANSKE PESMI IN OBLIKOVANJE KANONA JUGOSLOVANSKE FOLKLORE
FOLKLORE BETWEEN THE PAST AND THE FUTURE: PARTISAN SONGS AND THE CANON OF YUGOSLAV FOLKLORE
Abstract  PDF
Ana Hofman
 
Vol 37, No 2 (2008): ETNOLOŠKI POGLEDI IN PODOBE / ETHNOLOGICAL PERSPECTIVES AND IMAGES DINAMIČNOST ŽANRSKEGA SISTEMA SLOVENSKE SLOVSTVENE FOLKLORE V 19. IN 20. STOLETJU
GENRE SYSTEM DYNAMISM IN NINETEENTH- AND TWENTIETH- CENTURY SLOVENIAN LITERARY FOLKLORE
Abstract  PDF
Marija Stanonik
 
Vol 41, No 2 (2012): CULTURAL HERITAGE / KULTURNA DEDIŠČINA THE GANGA PARADOX
PARADOKS GANGA
Abstract  PDF
Ines Prica
 
Vol 35, No 1 (2006) POSEGANJE V SLOVSTVENO FOLKLORO. ZNAMENJE USTVARJALNOSTI ALI NEMOČI?
INTERFERENCE IN LITERARY FOLKLORE. A SIGN OF CREATIVITY OR IMPOTENCE?
Abstract  PDF
Marija Stanonik
 
Vol 35, No 2 (2006): GREGOR KREK (1840-1905) FOLKLORISTIČNI PORTRET GREGORJA KREKA
A FOLKLORISTIC PORTRAIT OF GREGOR KREK
Abstract  PDF
Marija Stanonik
 
Vol 37, No 1 (2008) RAZISKAVE LJUDSKE PESMI MED TEKSTOM IN KONTEKSTOM
FOLK-SONG RESEARCH – BETWEEN TEXT AND CONTEXT
Abstract  PDF
Marjeta Pisk
 
Vol 37, No 2 (2008): ETNOLOŠKI POGLEDI IN PODOBE / ETHNOLOGICAL PERSPECTIVES AND IMAGES METAMORFOZE LJUDSKEGA PRIPOVEDNIŠTVA NA GORENJSKEM
FOLK NARRATIVE METAMORPHOSES IN UPPER CARNIOLA (SLOVENIA)
Abstract  PDF
Monika Kropej
 
Vol 41, No 1 (2012): RITUAL YEAR 7 / RITUALNO LETO 7 THE WANDERING BLIND MENDICANT SINGER AND THE SLAVIC RITUAL YEAR
POTUJOČI SLEPI BERAŠKI PEVEC IN SLOVANSKO OBREDNO LETO
Abstract  PDF
Katya Mihaylova
 
Vol 46, No 1-2 (2017): AD HONOREM MARIJA STANONIK ET MOJCA RAVNIK TRADICIJSKI JUNAK PETER KLEPEC NA STIČIŠČU IZROČIL
FOLK HERO PETER KLEPEC IN THE MELTING POT OF DIFFERENT TRADITIONS
Abstract  PDF
Monika Kropej Telban
 
Vol 34, No 1 (2005): O DRUŽBENI VLOGI LJUDSKE PESMI / ON THE SOCIAL ROLE OF FOLK SONG FOLK SONG TODAY: BETWEEN FUNCTION AND AESTHETICS
LJUDSKA PESEM DANES: MED FUNKCIJO IN ESTETIKO
Abstract  PDF
Marjetka Golež Kaučič
 
Vol 40, No 3 (2011): REAL AND VIRTUAL SPACES OF FOLKLORE STUDIES / REALNI IN VIRTUALNI PROSTORI FOLKLORISTIKE DRACULA TOURISM, FOLKLORE AND CULTURAL HERITAGE
DRAKULSKI TURIZEM, FOLKLORA IN KULTURNA DEDIŠČINA
Abstract  PDF
Tuomas Hovi
 
Vol 46, No 1-2 (2017): AD HONOREM MARIJA STANONIK ET MOJCA RAVNIK »VEROVANJE« V ZGODOVINI FOLKLORISTIKE. KONCEPTUALIZACIJA IN TERMINOLOGIJA
(FOLK) BELIEF THROUGH THE HISTORY OF FOLKLORE STUDIES: CONCEPTUALISATION AND TERMINOLOGY
Abstract  PDF
Mirjam Mencej
 
Vol 46, No 1-2 (2017): AD HONOREM MARIJA STANONIK ET MOJCA RAVNIK TRANSFORMACIJE (SLOVSTVENE) FOLKLORE V SODOBNI KULTURI. KRIVOPETE V ZGORNJEM POSOČJU IN V BENEČIJI
TRANSFORMATIONS OF (VERBAL) FOLKLORE IN CONTEMPORARY CULTURE: KRIVOPETE IN THE UPPER SOČA VALLEY AND IN VENETIA
Abstract  PDF
Barbara Ivančič Kutin
 
Vol 44, No 3 (2015) SIMBOLNA EKVIVALENCA MOTIVOV V PRIPOVEDIH O ŽENSKIH BAJESLOVNIH BITJIH NARAVE
SYMBOLIC EQUIVALENCES IN BELIEF TALES ABOUT FEMALE NATURE SPIRITS
Abstract  PDF
Monika Kropej Telban
 
Vol 46, No 1-2 (2017): AD HONOREM MARIJA STANONIK ET MOJCA RAVNIK VRAŽEVERJE IN ČAROVNIŠTVO V ŠENTRUPERSKIH POVEDKAH
SUPERSTITION AND WITCHCRAFT IN ŠENTRUPERT FOLK TALES
Abstract  PDF
Vera Smole
 
1 - 15 of 15 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"