Vol. 34 No. 1 (2005): O DRUŽBENI VLOGI LJUDSKE PESMI / ON THE SOCIAL ROLE OF FOLK SONG

Edited by / Uredili Marija Klobčar, Jurij Fikfak & Marjeta Pisk
Published: 2017-02-14

Razprave in razgledi / Articles and Essays