BOSNIAN URBAN TRADITIONAL SONG IN TRANSFORMATION: FROM LUDVIK KUBA TO ELECTRONIC MEDIAS
PREOBRAZBA TRADICIONALNIH PESMI URBANEGA BOSANSKEGA OKOLJA: OD LUDVIKA KUBE DO ELEKTRONSKIH MEDIJEV

Tamara Karača Beljak

DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2005340113

Abstract

This article focuses on the transformation process and changes in the manners of interpretation undergone by Bosnian traditional urban song from its emergence, through the first melographic transcriptions in late 19th century – that is, from Ludvik Kuba’s times – through the development of electronic media.

***

Prispevek obravnava proces transformacije in spremembe interpretativnih načinov tradicionalne pesmi v urbanem bosanskem okolju od nastanka preko prvih notnih zapisov konec 19. stoletja, torej časa Ludvika Kube, pa vse do razvoja elektronskih medijev.

Keywords

Bosnian urban song; transformation; electronic media // tradicionalna pesem v urbanem bosanskem okolju; transformacije; elektronski mediji

Full Text:

PDF

References

Đorđević, Tihomir. 1910. Cigani i muzika u Srbiji (Gypsies and Music in Serbia). Bosanska vila 25: 5.

Kuba, Ludvik. 1984. Pjesme i napjevi iz Bosne i Hercegovine (Songs and Melodies from Bosnia-Herzegovina). Sarajevo: Svjetlost.

Kuhač, Franjo. 1898. Turski živalj u pučkoj glazbi Hrvata, Srba i Muslimana (The Turkish Population in the Folk Music of Croats, Serbs, and Muslims). Glasnik Zemaljskog muzeja za Bosnu i Hercegovinu 20: 2–3.

Milošević, Vlado. 1964. Sevdalinka (The Sevdalinka). Banja Luka: Muzej Bosanske krajine.

Rihtman, Cvjetko. 1974. Zbornik napjeva narodnih pjesama iz BiH- dječije pjesme (Anthology of Folk Song Melodies from Bosnia-Herzegovina: Children’s Songs). Sarajevo: ANU BiH.

Rihtman, Cvjetko. 1980. Zbornik napjeva narodnih pjesama iz BiH- svatovske pjesme (Anthology of Folk Song Melodies from Bosnia-Herzegovina: Wedding Songs). Sarajevo: ANU BiH.

Rihtman, Cvjetko. 1980. Orijentalni uticaji u tradicionalnoj muzici Bosne i Hercegovine (Oriental Influences in the Traditional Music of Bosnia-Herzegovina). Narodno stvaralaštvo – Foklor 20(82–84): 10–20.

Verunica, Zdravko. 1988. Počeci melografskog rada i prve obrade narodnih pjesama iz BiH (The Beginnings of Melograph Work and the First Treatment of Folk Songs from Bosnia-Herzegovina). In: Zbornik radova Muzičke akademije u Sarajevu 6.DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2005340113

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Traditiones

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

SCImago Journal & Country RankSaveSaveSave