THE REGISTRATION OF SONGS IN THE INFOLK DATABASE: A VIRTUAL NETWORK OF FOLK SONG ARCHIVES IN AUSTRIA
VPIS LJUDSKIH PESMI V PODATKOVNO BAZO INFOLK: VIRTUALNO OMREŽJE ARHIVOV LJUDSKIH PESMI V AVSTRIJI

Nicola Benz, Michaela Brodl

DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2005340109

Abstract

The folk song archives in all of Austria’s provinces are in charge of large collections of songs and melodies from a research period dating over one hundred years. To make these useable and accessible, a comprehensive archiving system and scholarly registration of the complete collections had to be created on the basis of musical-poetical figures, text- and music genres, functions, and occasions. The Virtual Network of Folk Song Archives in Austria enables access to all the catalogues of the connected archives with their unique and specific regional collections, and establishes documentary evidence of the great variety of songs and melodies associated with Austria.

***

Arhivi ljudskih pesmi v vseh avstrijskih zveznih deželah skrbijo za velike zbirke pesmi in melodij, pridobljene v raziskavah iz več kot stoletnega obdobja. Da bi bile uporabne in dostopne, morata biti izdelana celovit arhivski sistem in znanstvena registracija vseh zbirk na podlagi glasbenopoetičnih figur, besedilnih in glasbenih zvrsti, funkcij in priložnosti. Virtualno omrežje ljudskih pesmi v Avstriji omogoča dostop do vseh katalogov med seboj povezanih arhivov, skupaj z njihovimi edinstvenimi in posebnimi regionalnimi zbirkami, in s pomočjo dokumentov predstavlja veliko raznolikost pesmi in melodij Avstrije.

Keywords

cataloguing of songs; database; folk song collection // katalogiziranje pesmi; podatkovna baza; zbirka ljudskih pesmi

Full Text:

PDF

References

Bein, Leopold. 1910. Die Erzherzog Johann-Volkslieder-Sammlung im steierm. Landesarchiv (The Archduke Johann Folk Song Collection in the Styrian Provincial Archive). Das deutsche Volkslied 12(2): 17–19.

Benz, Nicola. 2003. Handbuch zur INFOLK-Dokumentenverwaltung. Ein Programm zur Systematisierung von Volksmusik (Manual for the INFOLK Document Management System. A Program for the Systematization of Folk Music). Vienna: Österreichisches Volksliedwerk.

Haid, Gerlinde, Maria Walcher, and Dorli Draxler (eds.). 1991. Infolk. Informationssystem für Volksliedarchive in Österreich (Infolk. An Information System for Folk Song Archives in Austria). Jahrbuch des Österreichischen Volksliedwerkes 39/40: 81–216.

Pommer, Josef. 1912. Die Wahrheit in Sachen des österreichischen Volksliedunternehmens (The Truth of the Matter of the Austrian Folk Song Project), (= Das deutsche Volkslied, special issue).

Schmidt, Leopold. 1969. Zur Bedeutung der österreichischen Volksliedsammlung von 1819 (On the Significance of the Austrian Folk Song Collection of 1819). In: Walter Deutsch and Gerlinde Haid, Die Volksmusiksammlung der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien (Sonnleithner-Sammlung), (= Schriften zur Volksmusik 2). Part 1. Vienna: A. Schendl.DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2005340109

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Traditiones

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

SCImago Journal & Country RankSaveSaveSave