THE POPULARIZATION OF SLOVENIAN FOLK MUSIC BETWEEN THE LOCAL AND GLOBAL: REDEMPTION OR DOWNFALL OF NATIONAL HERITAGE
POPULARIZACIJA SLOVENSKE LJUDSKE GLASBE MED MEANDRI LOKALNEGA IN GLOBALNEGA – (OD)REŠITEV ALI PROPAD NARODNEGA IZROČILA

Katarina Juvančič

DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2005340117

Abstract

Through cultural and political changes, and different periods of time and locations, this article observes the dynamic variation of folk music in the local, national, and global context and illustrates this with examples. It focuses on the role of cultural policy, scholarship, and other factors in the process of the nationalization of folk music in the past and present, and questions the concept and use of the term “tradition” in Slovenian folklore and folk revival discourses.

***

S pomočjo kulturnih, političnih, časovnih in prostorskih premen avtorica opazuje dinamični preplet ljudske glasbe v lokalnem, nacionalnem in globalnem kontekstu ter jih pojasnjuje na podlagi konkretnih primerov. Pozornost usmeri na vlogo kulturne politike, znanosti in drugih akterjev v procesu nacionalizacije ljudske glasbe v preteklosti in danes, pri čemer podrobneje preizprašuje koncept tradicije in njegovo rabo v slovenskih folklorističnih in folk revival diskurzih.

Keywords

folk music; folk revival; nationalization; globalization; tradition // ljudska glasba; folk revival; nacionalizacija; globalizacija; tradicija

Full Text:

PDF

References

Anderson, Benedict. 1998 [1983]. Zamišljene skupnosti: O izvoru in širjenju nacionalizma (Imagined Communities. On the Origin and Spread of Nationalism). Ljubljana: Založba ŠKUC.

Baumann, Max Peter. 1991. Traditional Music in the Focus of Cultural Policy. Max Peter Baumann (ed.), Music in the Dialogue of Cultures: Traditional Music and Cultural Policy. Wilhelmshaven: Florian Noetzel Verlag: 22–31.

Baumann, Max Peter. 2000. The Local and the Global: Traditional Music Instruments and Modernization. The World of Music – Journal of the International Institute for Traditional Music 42(3): 121–144.

Baumann, Max Peter. 2001. Festivals, Musical Actors and Mental Constructs in the Process of Globalization. The World of Music – Journal of the International Institute for Traditional Music 43(2–3): 9–29.

Brumen, Borut. 2001. ‘Refolucija’ slovenske etnologije in kulturne antropologije (The “Refolution” of Slovenian Ethnology and Cultural Anthropology). Glasnik SED 41(1–2): 8–16.

Frith, Simon. 1996. Music and Identity. Stuart Hall et al. (ed.), Questions of Cultural Identity. London, Thousand Oaks, CA and New Delhi: Sage Publications: 108–127.

Gellner, Ernest. 1983. Nations and Nationalism. Oxford: Basil Blackwell.

Golež Kaučič, Marjetka. 2001. Med tradicijo in inovacijo ali položaj folkloristike v sodobni znanosti (Between Tradition and Innovation, or the Position of Folklore in Modern Scholarship). Glasnik SED 41: 116–120.

Juvančič, Katarina. 2002. Kje so tiste stezice? Poskusi revitalizacije tradicionalnih godb v Veliki Britaniji in Sloveniji od 19. do 21. stoletja (Where are These Little Paths? Attempts to Revitalize Traditional Music in Great Britain and Slovenia from the 19th to 21st Centuries). Unpublished thesis. Ljubljana: Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Faculty of Arts, University of Ljubljana.

Juvančič, Katarina. 2004. O (ne)moči izvirnega: Resonance avtentičnosti v poustvarjanju slovenskega ljudskoglasbenega izročila (On the (Im)Potence of the Original: The Resonance of Authenticity in the Performance of Slovenian Folk Music Heritage). Glasnik SED 44(2): 14–22.

Kušar, Meta. 2005. Vaja za predstavo, ki bo na sporedu jutri (Rehearsal for a Performance on Tomorrow’s Program). Delo, 10 March 2005: 24–25.

McCann, Anthony. 2001. All That Is Not Given Is Lost: Irish Traditional Music, Copyright, and Common Property. Ethnomusicology 45(1): 89–106. DOI: http://www.jstor.org/stable/852635?origin=crossref&seq=1#page_scan_tab_contents">10.2307/852635.

McCann, Anthony. 2003. Questioning Educational Strategies: The Challenges of a Radical Pedagogy in Discussions about Irish Traditional Culture. Available at: http://www.beyondthecommons.com/crosbhealach.html">http://www.beyondthecommons.com/crosbhealach.html (5 January 2005).

Muršič, Rajko. 1994. Ob desetletnici: Dolga zgodba o ljudski godbi na Drugi godbi (On the Tenth Anniversary: The Long History of Folk Music at the Druga Godba festival). Glasbena mladina 24(7): 10–11.

Muršič, Rajko. 1997. Razkritje krinke: O lokalno-globalnih identifikacijah (The Discovery of the Mask: On Local and Global Identifications). Traditiones 26: 223–236.

Ó Giolláin, Diarmuid. 2003. Tradition, Modernity and Cultural Diversity. Lotte Tarkka (ed.), Dynamics of Tradition. Perspectives on Oral Poetry and Folk Belief, (= Studia Fennica Folkloristica 13). Helsinki: Finnish Literature Society: 127–136.

Ronström, Owe. 1996. Revival Reconsidered. The World of Music – Journal of the International Institute for Traditional Music 38(3): 5–20.

Ronström, Owe. 2001. Concerts and Festivals: Public Performance of Folk Music in Sweden. The World of Music – Journal of the International Institute for Traditional Music 43(2–3): 49–64.

Strajnar, Julijan. 1988. Vloga ljudske glasbe pri ohranjanju narodnostne samobitnosti (The Role of Folk Music in the Preservation of National Identity). Ingrid Slavec and Tatjana Dolžan (eds.), Zgodovinske vzporednice slovenske in hrvaške etnologije. Ljubljana: Knjižica glasnika Slovenskega etnološkega društva: 83–90.DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2005340117

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Traditiones

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

SCImago Journal & Country RankSaveSaveSave