THE RECEPTION OF FOLK SONGS BY CHILDREN AND YOUNG PEOPLE IN SLOVENIA
LJUDSKA PESEM V OČEH OTROK IN MLADOSTNIKOV

Tjaša Jakop

DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2005340118

Abstract

The aim of this paper is to ascertain the extent to which folk songs are part of the lives of children and young people, from primary school through secondary school and on to university. The research was carried out with the help of written surveys. The article concludes that young people are still fairly well acquainted with this part of folk heritage, although their awareness is often due to modern interpretations and arrangements by Slovenian musicians.

***

Namen prispevka je ugotoviti, v kakšni meri je ljudska pesem prisotna v življenju otrok in mladostnikov od osnovne prek srednje šole do fakultete. Raziskavo sem opravila s pomočjo pisne ankete na terenu in ugotovila, da mladi še vedno precej dobro poznajo tovrstno ljudsko blago, pa četudi v novi preobleki, tj. kot sodobne interpretacije in priredbe slovenskih glasbenikov.

Keywords

folk song; children and young people; survey // ljudska pesem; otroci in mladostniki; anketa

Full Text:

PDF

References

Muršič, Rajko. 2004. Uvodnik: Sodobna ljudska glasba na Slovenskem (Introduction: Modern Folk Music in Slovenia). Available at: http://www.quickmouse.net/folkslo/odrustvu01.htm (July 28, 2005).

Smole, Vera. 2004. Nekaj resnic in zmot o narečjih v Sloveniji danes (Some truths and myths about dialects in Slovenia today), In: Symposium Obdobja 22: The Analysis of Language Reality. Ljubljana, Centre for Slovene as a Second/Foreign Language (Department of Slovene Language and Literature, Faculty of Arts): 321–330.DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2005340118

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Traditiones

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

SCImago Journal & Country RankSaveSaveSave