Letn. 3, št. 1 (1997)

Jezikoslovni zapiski

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF

Kazalo

Majda Merše PDF
Predpreteklik v Dalmatinovi Bibliji

Andreja Legan Ravnikar PDF
Tvorbeni načini upravno-političnih in vojaških terminov v Vodnikovih Lublanskih novicah (1797)

Francka Premk PDF
Prevajanje naslovov v šestnajstem stoletju

Polona Gantar PDF
Primerjava slovarske predstavitve frazemov v hrvaškem/srbskem in češkem enojezičnem razlagalnem frazeološkem slovarju

Alenka Gložančev PDF
Kratek pregled slovenskega pravopisja od konca devetnajstega stoletja do danes

Milena Hajnšek-Holz PDF
Pleteršnikov Slovensko-nemški slovar kot vir za Slovar slovenskega knjižnega jezika

Marija Jež PDF
Feminativi na Pohorju

Janez Keber PDF
Živali v prispodobah - opica, nevšečna človekova sorodnica

Vlado Nartnik PDF
Naglasna podoba privezno-pridevnega pregibanja v knjižni slovenščini

Andreja Žele PDF
Kako je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika predstavljena vezljivost

Vera Smole PDF
Sovplivanje samoglasnikov in soglasnikov v vzhodnodolenjskih govorih

Jožica Škofic PDF
Fonološki opis govora Krope (SLA 202)

Jaro Lajovic PDF
Kratek oris računalniškega prevajanja

Ljudmila Bokal PDF
Javnozdravstveni terminološki glosar

Polona Gantar PDF
Kritični pretres poskusnega snopiča Bibliotekarskega terminološkega slovarja

Marija Jež PDF
Kâroly Gadânyi, The Evolution of Vocabulary in literary Slovenian, Melbourne Academia Press, Melbourne 1996

Janez Keber PDF
Janez Keber, Živali v prispodobah 1,2

Borislava Košmrlj - Levačič PDF
Ob Gradivu za pomološki slovar