Feminativi na Pohorju

  • Marija Jež

Povzetek

Raziskava podaja besedotvorna razmerja, ki se kažejo pri m modifikacijski tvorbi feminativov iz moškospolskih besedotvornih podstav; narejena je na primerih hišnih imen in priimkov na Pohorju, posebej na področju južnopohorskega narečja, in podaja zemljepisno razširjenost feminativnih priponskih obrazil.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

ADAMIČ, M., PERKO, D., KLADNIK, D. 1995, Krajevni leksikon Slovenije, Ljubljana.

BAJEC, A., KOLARIČ, R., RUPEL, M. 1956, Slovenska slovnica, Ljubljana.

LOGAR, T. 1983, Karta slovenskih narečij, Ljubljana.

LOGAR, T. 1996, Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave, Ljubljana.

METELKO, F. S. 1825, Lehrgebäude der Slowenischen Sprache im Königreiche Illyrien und in den benachbarten Provinzen, Ljubljana. ^

MIKLOŠIČ, F. 1875, Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen, II. ' Stammbildungslehre, Dunaj.

MRDAVŠIČ, J. 1988, Krajevna in domača imena v Črni na Koroškem in njeni širši okolici, Ravne ne Koroškem.

RIGLER, J. 1986, Razprave o slovenskem jeziku, Ljubljana. Slovenski pravopis 1, Pravila, 1997, Ljubljana.

STEENWIJK, H. 1992, The Slovene dialect of Resia, San Giorgio, Amsterdam.

TOMINEC, J. 1964, Črnovrški dialekt, Ljubljana.

TOPORIŠIČ, J. 1976, Slovenska slovnica, Maribor.

TOPORIŠIČ, J. 1992, Enciklopedija slovenskega jezika, Ljubljana.

VIDOVIČ MUHA, A. 1997, Prvine družbene prepoznavnosti ženske prek ^ poimenovalne tipologije njenih dejavnosti, lastnosti. V: XXXIII. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, Ljubljana.

ZAGORSKI, Z., Sieradzki, A., Grzelakowa, E. 1992, Maly atlas jçzykowy w wojewôdztwa gorzowskiego, Tom 1, Poznan.

Objavljeno
2015-08-18
Kako citirati
1.
Jež M. Feminativi na Pohorju. JZ [Internet]. 18. avgust 2015. [citirano 5. julij 2020.];3(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2738