Fonološki opis govora Krope (SLA 202)

Jožica Škofic

DOI: https://doi.org/10.3986/jz.v3i1.2743

Povzetek

Glasoslovje govora Krope na Gorenjskem (Slovenski lingvistični atlas, točka št. 202) je predstavljeno v oblikifonološkega opisa, kakršna se je pri nas uveljavila po izdaji fonoloških opisov govorov, zajetih v mrežo za OLA (Fonološki opisi, Sarajevo 1981). Tako je v prvem delu predstavljen inventar fonemov (samoglasnikov in soglasnikov) in prozodemov, sledi predstavitev distribucijskih omejitev fonemov in njihovih položajnih različic/alofonov ter prozodemov, v tretjem delu je prikazan izvor fonemov in prozodemov, in sicer glede na izhodiščni splošnoslovenski fonološki opis v omenjenem delu.

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

BENEDIK, F., Fonološki opis govora vasi Bukov Vrh, Zbornik razprav iz slovanskega jezikoslovja, Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1989, str. 31^44

BENEDIK, F., Fonološki opis govora vasi Selca, Filologija 24-25, Zagreb 1995, str. 53-59

Fonološki opisi srpskohrvatskih/hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvačenih opšteslovenskim lingvističkim atlasom, Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 1981, str. 27-218DOI: https://doi.org/10.3986/jz.v3i1.2743

Avtorske pravice (c) 2019 Jezikoslovni zapiski

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Revija se indeksira v Dlib.

Za nemoteno delovanje spletna stran uporablja piškotek za čas trajanja seje. Po končani seje se piškotek izbriše.