Št. 48 (2018)

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF (English)

Kazalo

Fabio Perocco PDF (English)
Napoteni delavci med kazualizacijo dela in prekarizacijo migracij

Mojca Vah Jevšnik, Nataša Rogelja PDF (English)
Varnost in zdravje pri delu v transnacionalnih delovnih prostorih: Primer napotenih delavcev

Sonila Danaj PDF (English)
Napoteno delo ter varnost in zdravje pri delu: Pregled literature

Marina Lukšič-Hacin PDF
Selitvena dinamika slovenskega prostora v zgodovinski perspektivi

Dejan Valentinčič PDF
Pogledi izbranih avstralskih Slovencev na stanje demokratične in pravne države v Sloveniji

Mojca Medvešek PDF
Pomen učenja slovenščine v okviru izobraževalnega sistema za slovensko skupnost v Varaždinski županiji

Sonja Rutar PDF
Kakovost šole s perspektive učencev s priseljensko izkušnjo kot izhodišče za zagotavljanje inkluzivnega izobraževanja

Klara Kožar Rosulnik PDF
Biografsko učenje in spreminjanje identitete: Migracijske izkušnje Neže Gerkšič − Agnes Lacroix

Urška Strle PDF
V preseku mobilnosti in socialnih mrež: Biografska skica Ivane Kobilca

Mateja Sedmak PDF (English)
Identitete in pripadnosti »druge generacije migrantk«

Justine Grace N. Abrugena PDF (English)
Knjižna ocena - Deirdre McKay, An Archipelago of Care: Filipino Migrants and Global Networks

Beatrice Mariottini PDF (English)
Knjižna ocena - Natasha King, No Borders: The Politics of Immigration Control and Resistance

Aleksej Kalc PDF
Knjižna ocena - Francesca Fauri (ed.), The History of Migration in Europe: Perspectives from Economics, Politics and Sociology