V preseku mobilnosti in socialnih mrež: Biografska skica Ivane Kobilca

Urška Strle

DOI: https://doi.org/10.3986/dd.v0i48.7133

Povzetek

Avtorica osvetljuje biografske vidike Ivane Kobilca, da bi pojasnila, kako je lahko ženska, rojena v Ljubljani, perifernem mestu habsburške monarhije 19. stoletja, postala uspešna umetnica. Čeprav ni pripadala višjim slojem, je odpotovala na tuje, študirala umetnost in se integrirala v več evropskih urbanih središčih. Biografija s posebnim poudarkom na njeni mobilnosti in socialni mreži razkriva premišljene strategije, s katerimi je premagovala ovire, ki so omejevali umetniško izražanje žensk v času belle époque. Študija temelji na ego-dokumentih, biografskih študijah in relevantnih historiografskih delih in izbrane vidike Kobilčine biografije umešča v širše in dinamično sociokulturno okolje.

Ključne besede

Ivana Kobilca; biografija; slikarka; mobilnost; socialna mreža

Celotno besedilo:

PDF

DOI: https://doi.org/10.3986/dd.v0i48.7133

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##