Biografsko učenje in spreminjanje identitete: Migracijske izkušnje Neže Gerkšič − Agnes Lacroix

Klara Kožar Rosulnik

DOI: https://doi.org/10.3986/dd.v0i48.7132

Povzetek

Avtorica v prispevku migracijske izkušnje svoje pratete Neže Gerkšič oz. Agnes Lacroix obravnava kot polje učenja in ga interpretira s teorijo biografskega učenja. Biografsko učenje obravnava kot proces, ki se dogaja v vsakdanjem življenju in (re)konstruira identiteto, znanje, veščine, stališča in vrednote. Z analizo avtobiografskega zapisa prikaže, kako je akterka migracij z različnimi strategijami (s prilagajanjem, z osebnostno rastjo, razvojem individualnega sloga življenja, s poseganjem v družbena pravila okolja, z inovativnim učenjem) oblikovala svoja znanje in identiteto. Avtorica strategije učenja predstavi kot orodje, s katerim analizira in interpretira učenje ob izkušnji migracije.

Ključne besede

biografsko učenje; ženska migracija; identiteta; avtobiografska metoda; fenomenološka paradigma raziskovanja

Celotno besedilo:

PDF

DOI: https://doi.org/10.3986/dd.v0i48.7132

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##