Identitete in pripadnosti »druge generacije migrantk«

Mateja Sedmak

DOI: https://doi.org/10.3986/dd.v0i48.7134

Povzetek

Članek obravnava proces oblikovanja etničnih in kulturnih identitet ter pripadnosti na primeru »migrantk druge generacije« iz nekdanje Jugoslavije v Sloveniji. V njem avtorica poudarja subjektivnost percepcij, kompleksnost identitetnih samoopredeljevanj in vlogo okolja (vrstniških skupina, družine). Obravnava tri tesno povezane, pa vendar ločene teme: težavnost monoetničnega opredeljevanja, dejstvo, da etnične meje ne sovpadajo nujno s kulturnimi, kompleksnost samoopredelitvenega procesa in identitetno mešanost. Članek zanika predpostavko o kulturni asimilaciji »migrantk druge generacije« in kot pomembna dejavnika poudari spol in religijo ter njun »vmesni« položaj.

Ključne besede

kulturna identiteta; etnična identiteta; mešane identitete; druga generacija migrantk; ženske

Celotno besedilo:

PDF (English)

DOI: https://doi.org/10.3986/dd.v0i48.7134

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##